Sewilla – 8. dzień stażu

Informatycy poznawali zadania oraz narzędzia administracyjne. Kontrolowali wykorzystanie zasobów, archiwizowali systemy plików, kontrolowali zajętość przestrzeni dyskowej i atrybuty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa systemu. Podejmowali działania w celu utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Pierwsza grupa elektryków serwisowała urządzenia AGD u klienta. Przeprowadzała wywiad z klientami na temat nieprawidłowego działania urządzeń. Analizowała objawy nieprawidłowej pracy w celu określenia rodzaju i przyczyn usterek. Ponadto wykonywała pomiary kontrolne, lokalizowała miejsca uszkodzenia. Następnie, z zachowaniem zasad BHP, dokonywała demontażu uszkodzonego podzespołu, montowała nowy, sprawdzała poprawność montażu i połączeń elektrycznych, by próbnie uruchomić urządzenie według procedur serwisowych. Sporządzała dokumentację powykonawczą, rozliczała koszty i przekazywała klientowi zalecenia poprawnej eksploatacji urządzenia. Druga grupa elektryków wykonywała pomiary eksploatacyjne w instalacji elektrycznej.  Grupa elektroników zapoznawała się z serwomechanizmami stosowanymi w liniach automatyki przemysłowej. Poznawała zasady działania silnika krokowego i sposoby sterowania nim. Podłączała silnik do sterownika, próbnie go uruchamiała i sprawdzała jego funkcjonowanie w układzie.

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – rozstrzygnięty!

Najlepszy wynik w szkole w kategorii junior uzyskał:

Marcel Nosek z klasy 1IA – 100,75 pkt (zabrakło 0,5 punktu do wyróżnienia!)

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa II uzyskał:

Kacper Gondek z klasy 2IA

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa III i IV uzyskał:

Jan Witek z klasy IVA

Wszystkim zwycięzcom oraz pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami ufundowane przez Radę Rodziców ZST oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

 

Szkolny koordynator konkursu: Marta Połomska – Skrabot

Dorota Bartoń

Sewilla – 7. dzień stażu

Dziś informatycy zapoznawali się z dokumentami polityki bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. Poznane zasady stosowali zabezpieczając dostęp do systemu oraz chroniąc dane użytkownika systemu przed zawirusowaniem czy utratą danych. Jedna grupa elektryków wykonywała instalacje na podstawie zadanej dokumenatcji,  sprawdzała poprawność montażu i jakości wykonanej pracy. Dokonywała również pomiarów sprawdzających. Druga grupa montowała urządzenia AGD i wykonywała instalacje. Elektronicy zapoznawali się ze sprzętem pomiarowym i diagnostycznym stosowanym przy serwisowaniu automatyki przemysłowej. Dokonywali pomiarów przebiegów czasowych i poszczególnych wartości prądu i napięcia, pomiarów parametrów czujników. Następnie interpretowali wyniki pomiarów.

 

 

 

„Jak nie czytam, jak czytam”

W dniu 7 czerwca (piątek) 2019 r. pod patronatem czasopisma „Biblioteka w Szkole” po raz czwarty zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja pod hasłem: „Jak nie czytam, jak czytam”. W naszej szkole akcja przybierze formę PIKNIKU CZYTELNICZEGO, który odbędzie się na terenach zielonych wokół budynku pracowni na piątej godzinie lekcyjnej.

Zapraszam wszystkie klasy wraz z wychowawcami do udziału w akcji. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie książki własnej lub wypożyczonej z biblioteki. Książkę możemy wypożyczyć wcześniej lub tuż przed rozpoczęciem czytania na specjalnym stoisku przy wejściu do budynku pracowni. Na piknik czytelniczy nie zabieramy ze sobą podręczników. Zabieramy natomiast oprócz książek koce, karimaty oraz smaczne przekąski.

Ze względów organizacyjnych proszę klasy o przygotowanie swoich „wizytówek”, pozwalających się zorientować, gdzie na zielonej trawce znajduje się która klasa.

Organizatorka akcji – Lucyna Olejnik

6. dzień stażu w Hiszpanii. Upały w Sewilli.

W szóstym dniu stażu Sewilla przywitała nas upałami, które z dnia na dzień mają być coraz większe. Niezrażeni tym stażyści udali się z entuzjazmem do pracy. Informatycy pracowali nad instalacją i konfiguracją podstawowych usług serwera, zarządzali użytkownikami, grupami i jednostkami organizacyjnymi. Pierwsza grupa elektryków diagnozowała silnik pod kątem usterek mechanicznych i elektrycznych, wymieniała łożyska, demontowała zużyte łożyska silnika, sprawdzała typy i parametry łożysk. Nastepnie montowała nowe łożyska w silniku i sprawdzała poprawność montażu i połączeń elektrycznych. Druga grupa zajmowała się rozbudową i modrnizacją istniejącej instalacji przemysłowej. Grupa elektroników montowała silniki elektryczne zgodnie z dokumentacją i sprawdzała poprawność ich działania. Konfigurowała sterownik autopilota zgodnie z zadanymi parametrami, montowała przycisk bezpieczeństwa zgodnie z dokumentacją, analizowała układ zasilania.

Domingo en Cádiz

W niedzielę odwiedziliśmy Kadyks, najstarsze miasto Hiszpanii założone przez Fenicjan ok. 1100 r. p.n.e. Kadyks (hiszp. Cádiz) położony jest na półwyspie oddzielającym odnogę Zatoki Kadyksu od Oceanu Atlantyckiego. Najprawdopodobniej to stąd właśnie Krzysztof Kolumb wypływał na podbój Nowego Świata.