Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK ELEKTRONIK Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK ELEKTRYK Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK INFORMATYK Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK ANALITYK Technikum Nr 1 - rekrutacja 2020/2021 - TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Nowe komunikaty w sprawie egzaminu maturalnego

W zakładce egzamin maturalny zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przebiegiem egzaminu maturalnego w ZST. (więcej...)

Uwaga zdający egzamin z kwalifikacji

W zakładce Egzamin Zawodowy zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: (więcej…)

Procedury podwyższenia oceny klasyfikacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z trybem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w… (więcej)

Wytyczne dla maturzystów

W zakładce egzamin maturalny zostały zamieszczone wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego 2020. (więcej...)

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Konsultacje dla uczniów w szkole

Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje na terenie szkoły. Uczniowie chcący skorzystać z tej możliwości kontaktują się przez e-dziennik z nauczycielem danego przedmiotu, który decyduje o konieczności… (więcej)