Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Brak zgody bądź ograniczenie funkcjonalności plików cookies lub local storage, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Certyfikat SSL

Nasz serwis korzysta z Certyfikatu SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia, dzięki któremu przepływ informacji między Użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny.

Cookies i inne technologie webowe

W naszym serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookie oraz local storage. Służą one tylko i wyłącznie do zapamiętywania i przystosowania stanu interfejsu do ustawień użytkownika oraz w przypadku administracji, do utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie jest wymagane logowanie na każdej podstronie. Zebrane informacje zamieszczane zostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, przechowywanie lokalne (local storage) oraz Certyfikat SSL można przeglądać klikając w napis Bezpieczna (znajdujący się w polu adresu strony) > Certyfikat SSL / Pliki Cookies > zst-tarnow.pl > Pliki cookie / Przechowywane lokalne

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego ul. E. Kwiatkowskiego 17
33-101 Tarnów pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZST, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego ul. E. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów reprezentowany przez Pana Dyrektora Krzysztofa Kołacińskiego.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Dominika Sowa
  adres e-mail: iod@zst-tarnow.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego.pdf