Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy 1 września na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2021/2022. Strój wizytowy oraz dbałość o bezpieczeństwo – dezynfekcja rąk, dystans i założenie maseczki niech będą wyrazem szacunku dla siebie… (więcej)

Podręczniki 2021/2022

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 (więcej…)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2021/2022

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów… (więcej)

Stypendium szkolne 2021/2022

Informujemy, że osoby mieszkające na terenie miasta Tarnowa mogą do dnia 15. 09. 2021 r. składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Kryterium dochodowe to 528,00 zł. netto na członka rodziny. Dochody… (więcej)

Egzaminy zawodowe i z kwalifikacji

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych i potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie, w tym harmonogramy. (więcej...)

Wolne miejsca w ZST

Informujemy, że w ZST są ostatnie wolne miejsca w zawodach: technik mechanik, technik technologii chemicznej, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk.Rekrutacja uzupełniająca od 3 do 5 sierpnia 2021r. (więcej...)