Dni Techniki w ZST

Dni Techniki organizowane są w naszej szkole  od wielu lat pod hasłem Od Technika do Inżyniera. To motto naszej imprezy, która jest dla nas okazją do spotkania się z firmami  współpracującymi  ze szkołą, pracownikami wyższych uczelni, studentami, członkami  organizacji technicznych oraz wszystkimi,  którzy interesują się techniką. Dni Techniki to dla nas niepowtarzalna okazja, by poznać  najnowsze zagadnienia techniczne, ciekawostki i  projekty z branży elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej i informatycznej. Dni Techniki inspirują nas, rozbudzają pasje, kreatywność, poszerzają nasze horyzonty i pokazują szerokie perspektywy rozwoju technicznych zainteresowań. Dni Techniki to też niezapomniane spotkania z ludźmi, którzy są pasjonatami, fachowcami i nie boją się przekraczać horyzontów naukowych.

W  tym roku nasze zaproszenie do udziału w Dniach Techniki w dniach 30 i 31 maja przyjęło wielu przedstawicieli firm współpracujących ze szkołą, wykładowców wyższych uczelni, studentów, członków kół naukowych, nauczycieli  oraz uczniów. Zaszczycili nas swoją obecnością Sebastian Bielecki –Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie, Renata Łabędź – prezes NOT oraz Stanisław Oczkowicz – sekretarz generalny SITPCHem .

Wykład inauguracyjny o intrygującym tytule„ Pociąg czhał przestrzenią szybki jak myśl” wygłosiła pani dr Eliza Krzyńska- Nawrocka, która opowiedziała o związkach literatury z techniką na przykładzie twórczości Stefana Grabińskiego.

Zakład Informatyki PWSZ reprezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Informatyki, którzy opowiedzieli o inteligentnych systemach i technologiach w projektach studenckich. Warto podkreślić , że byli wśród nich nie tylko nasi absolwenci, ale również zwycięzcy Hackatonu 2019.

Stoisko Zakładu Informatyki PWSZ cieszyło się ogromną popularnością, bo po założeniu specjalnych gogli można było  odbyć niepowtarzalną podróż do wirtualnego świata gier komputerowych.

Przy stoisku Inżynierii Materiałowej można było  zajrzeć do wnętrza różnych materiałów i tworzyw. Umożliwiał   to mikroskop prezentowany przez studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ.

Nasi uczniowie również przygotowali  ciekawe stoisko na którym prezentowali  różne ciekawostki techniczne oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach.

Dla naszych uczniów pracownicy firmy TAURON Dystrybucja S.A. na parkingu przed pracowniami pokazali  MUZ –  mobilne urządzenie zasilające  – zaprojektowane do zasilania sieci średniego napięcia w sytuacjach awaryjnych. Uczniowie klas elektrycznych i elektronicznych mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki działania tego zestawu.

W pierwszym dniu oprócz mocnej reprezentacji PWSZ,  zaprezentowała się Grupa Azoty S.A. Pan Krzysztof Struś  omówił związki   IT i  biznesu na przykładzie Grupy Azoty, pan Marcin Kuhiwczak opowiedział o wybranych zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, a panowie Andrzej Armatys i Wojciech Florek o awariach w zakładach chemicznych.

31 maja PWSZ z Tarnowa zastąpiła ekipa z Politechniki Rzeszowskiej, z którą nasza szkoła od kilku lat współpracuje. W tym roku nasze zaproszenie przyjęło Koło Naukowe Something About Security  Politechniki Rzeszowskiej. Studenci PRz podzielili się ze wszystkimi zainteresowanymi wiedzą na temat zwiększenia bezpieczeństwa w sieci oraz zaprezentowali swoje projekty np. drony.

Współpraca z  wyższymi uczelniami to nie jedyny priorytet,  który wyznacza kierunki rozwoju Zespołu Szkół Technicznych. Szczególnie ważna dla nas jest współpraca z pracodawcami, firmami, zakładami pracy, które stanowią dla naszych absolwentów naturalne zaplecze, są szansą na rozwój zawodowy i wyznaczają perspektywy.

W drugim dniu zaproszeni uczniowie wysłuchali następujących wykładów:

Jerzy Niedojadło– Prezentacja na temat systemu inteligentnych liczników: AMIplus Smart City Wrocław. (TAURON DYSTRYBUCJA S.A.)

Janusz Fudalej – Wpływ instalacji fotowoltaicznej na bilans energii budynku jednorodzinnego(Grupa Azoty S.A.)

Grzegorz Cisak –Nowoczesne metody pomiarów parametrów instalacji elektrycznych – Firma SONEL Kamil Nalepa – Inteligentna analiza obrazu w systemach CCTV– Firma Dipol

Dodatkową atrakcją była prezentacja  Zastosowanie polimerów w odzieży ochronnej przygotowana przez firmę KACZA PARA dla klasy 2TA

W czasie Dni Techniki uczniowie ZST, którzy  w ubiegłym roku wyjechali  na dwutygodniowe praktyki zagraniczne opowiedzieli o swoich doświadczeniach z odbywania staży zawodowych w Anglii, Portugalii i na Węgrzech.

Dni Techniki w Zespole Szkół to niezwykłe przedsięwzięcie, które potwierdza współpracę szkoły z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

Dyrekcja ZST bardzo dziękuje wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie Dni Techniki.

Hasta luego Sewilla

O godzinie 10.30 autokar zabrał nas na lotnisko w Sewilli, skąd odlecieliśmy do Frankfurtu. Sewillę żegnaliśmy z wielkim żalem, bo to naprawdę piękne miasto, przemili ludzie i nawet do tropikalnych upałów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. We Frankfurcie musieliśmy spędzić kilka godzin, oczekując na samolot do Krakowa.  Na Balicach wylądowaliśmy o 23.30. Tam czekał już na nas autobus, którym wróciliśmy do Tarnowa.

Sewilla – ostatni dzień stażu

W ostatnim, dziesiątym dniu stażu, informatycy monitorowali pracę systemu. diagnozowali i usuwali usterki, zarządzali hasłami, zajmowali się ochroną plików i katalogów systemowych. Pierwsza grupa elektryków diagnozowała drobny sprzęt AGD, druga lokalizowała i usuwała usterki w instalacji elektrycznej przy braku zasilania urządzeń odbiorczych. Elektronicy dokonywali przeglądu instalacji pod kątem zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej w zakładzie. Robili pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej na stanowiskach pracy i w serwisowanych urządzeniach. Wypełniali dokumentację pomiarową, analizowali wyniki, formułowali wnioski o stanie ochrony przeciwporażeniowej. Po południu, w naszej rezydencji, odbyło się uroczyste zakończenie stażu.  Kochana Laura, która dbała o to, abyśmy przez cały pobyt tatuaj nie chodzili głodni, przygotowała smaczną kolację i wyśmienite przekąski. Urocza koordynatorka Dominika wręczyła wszystkim stażystom certyfikaty i świadectwa ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

 

 

9. dzień stażu w Sewilli

Dziewiątego dnia stażu w słonecznej i gorącej niezmiennie Sewilli informatycy zajmowali się obsługiwaniem żądań użytkowników. Zakładali i usuwali konta, ustalali zezwolenia na korzystanie z wyróżnionych zasobów systemu. Powiadamiali użytkowników o zmianach w systemie, przydzielali adresy IP, prowadzili nadzór nad współpracą użytkowników z siecią. Jedna grupa elektryków diagnozowała drobny sprzęt AGD, zaś druga lokalizowała i usuwała usterki w instalacji elektrycznej w różnych przypadkach wyłączania zasilania. Elktronicy  serwisowali instalacje elektroniczne, lokalizowali ewentualne usterki, wymieniali uszkodzone elementy, sprawdzali poprawność i jakość wykonanych połączeń.

 

Sewilla – 8. dzień stażu

Informatycy poznawali zadania oraz narzędzia administracyjne. Kontrolowali wykorzystanie zasobów, archiwizowali systemy plików, kontrolowali zajętość przestrzeni dyskowej i atrybuty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa systemu. Podejmowali działania w celu utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Pierwsza grupa elektryków serwisowała urządzenia AGD u klienta. Przeprowadzała wywiad z klientami na temat nieprawidłowego działania urządzeń. Analizowała objawy nieprawidłowej pracy w celu określenia rodzaju i przyczyn usterek. Ponadto wykonywała pomiary kontrolne, lokalizowała miejsca uszkodzenia. Następnie, z zachowaniem zasad BHP, dokonywała demontażu uszkodzonego podzespołu, montowała nowy, sprawdzała poprawność montażu i połączeń elektrycznych, by próbnie uruchomić urządzenie według procedur serwisowych. Sporządzała dokumentację powykonawczą, rozliczała koszty i przekazywała klientowi zalecenia poprawnej eksploatacji urządzenia. Druga grupa elektryków wykonywała pomiary eksploatacyjne w instalacji elektrycznej.  Grupa elektroników zapoznawała się z serwomechanizmami stosowanymi w liniach automatyki przemysłowej. Poznawała zasady działania silnika krokowego i sposoby sterowania nim. Podłączała silnik do sterownika, próbnie go uruchamiała i sprawdzała jego funkcjonowanie w układzie.

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – rozstrzygnięty!

Najlepszy wynik w szkole w kategorii junior uzyskał:

Marcel Nosek z klasy 1IA – 100,75 pkt (zabrakło 0,5 punktu do wyróżnienia!)

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa II uzyskał:

Kacper Gondek z klasy 2IA

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa III i IV uzyskał:

Jan Witek z klasy IVA

Wszystkim zwycięzcom oraz pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami ufundowane przez Radę Rodziców ZST oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

 

Szkolny koordynator konkursu: Marta Połomska – Skrabot

Dorota Bartoń