OSTATNIE MIEJSCA PO GIMNAZJUM

Ważna informacja dla absolwentów gimnazjum

Technik technologii chemicznej

WOLNE MIEJSCA – rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami dla kandydatów:

> po szkole podstawowej w zawodzie:

– TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – TECHNIK ELEKTRONIK – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK ANALITYK – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

> po gimnazjum w zawodzie:

– TECHNIK ELEKTRONIK – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK ANALITYK – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Do 16 lipca do godz.14.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły:

– wniosek podpisany przez kandydata i rodziców,

– kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

– kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

– oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o:

1) wielodzietności rodziny kandydata;

2) niepełnosprawności kandydata;

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

6) samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie;

7) objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

biwak SDT

Biwak w Ostrowie

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyły się Szkolne Dni Turystyki ZST zorganizowane w formie biwaku pod namiotami w Ostrowie nad Dunajcem. Początkowo zgłosiły się 2-osobowe reprezentacje klas: 1 Ib, 1 E/T, 2 Ia, 3 Ia, 3 M. Wskutek rezygnacji po 1 uczestniku z klas 2 Ia i 3 Ia stworzono wspólną drużynę, natomiast na zbiórkę nie stawiła się reprezentacja kl. 3 M. Po uroczystym otwarciu przed budynkiem ZST, z przecięciem wstęgi przez Panią Dyrektor Dorotę Lis, uczestnicy wyruszyli w stronę Ostrowa. Nad brzegiem Dunajca został rozbity biwak. Stanęły namioty, wytyczono teren ogniska, przygotowano kije na kiełbaski i wyznaczono stanowiska poszczególnych konkurencji. Następnie drużyny przystąpiły do rywalizacji w 4 konkurencjach: – rozbijanie namiotu, – rowerowy tor przeszkód, – orientacja w terenie (geocaching), – rozpalanie ogniska.

Po upieczeniu kiełbasek, przy ognisku, odbyły się pozostałe 2 konkurencje: – quiz turystyczno-krajoznawczy, – konkurs piosenki ogniskowej.

Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna klasy 1 E/T w składzie: Jakub Wojtaszek, Kamil Wycykał (16/18 pkt.). Miejsce II przypadło drużynie kl. 1 Ib (Jakub Wach, Wojciech Zawadzki) a III miejsce – drużynie łączonej klas 2 Ia/3 Ia (Krzysztof Nytko, Dariusz Pasek). Zwycięzcy otrzymali dyplomy Zarządu Klubu oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST – plecaki, karimaty, piłki do siatkówki plażowej. Dyplomy dla klas zostały wręczone wychowawcom w dniu zakończenia roku szkolnego.

Wieczorem nie zabrakło tradycyjnego barszczyku z kociołka, a śpiewy przy ognisku trwały do późnej nocy.

Poszczególne konkurencje przygotowali i prowadzili wszyscy członkowie Zarządu SKT PTTK „Wehikuł” (Miłosz Chlebuś, Dawid Beściak, Klaudia Nytko, Filip Kostecki, Krystian Pilas, Filip Macheta) a organizację Szkolnych Dni Turystyki koordynował Bartosz Krochmal z kl. 3 Ia, którego wskutek choroby w przeprowadzeniu biwaku wyręczył prezes Zarządu Klubu Filip Kostecki z kl. 3 Ia. Nad całością czuwał opiekun Klubu Paweł Golec.

FOTOGALERIA

Sukces młodzieży SK HDK

13 czerwca br. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale PCK w Tarnowie. W trakcie spotkania ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu „Potrzebna krew – twoja także”. Miło mi poinformować, że krwiodawcy ZST zajęli w nim II miejsce wśród szkół średnich w mieście. Na ręce pani dyrektor Beaty Łabno został przekazany okolicznościowy dyplom i puchar.

Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania naszej wspaniałej młodzieży, która zawsze okazuje gotowość i uczestniczy w kolejnych akcjach SK HDK. Już dzisiaj zapraszamy do dalszej pracy zarówno naszych weteranów jak i nowych kandydatów.

tarnowska marka talentu

Tarnowska Marka Talentu

W dniu 12 czerwca 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie miała miejsce VI Gala Tarnowskiej Marki Talentu, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca. Podczas gali złote medale i pamiątkowe dyplomy wręczono wszystkim uczniom tarnowskich szkół, którzy osiągnęli sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach sportowych lub artystycznych. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 17 uczniów Zespołu Szkół Technicznych:

Derya Arslan Bartosz Blacha Adrian Cichoń Patryk Gruszowski Patryk Grzybek Bartosz Kiełbasa Tomasz Kozioł Dawid Łazarz Tomasz Łoboda Oliwia Marszalska Michał Moskal Kacper Mrozik Bartłomiej Podlewski Kamil Rataj Jakub Wnęk Paweł Zaczkiewicz Piotr Zaczkiewicz

Drodzy Laureaci Tarnowskiej Marki Talentu 2019! Przyjmijcie gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów od Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego i braci uczniowskiej.