Proponowane kierunki

Technikum Nr 1

z klasami kształcącymi w zawodzie (przedmioty rozszerzone):

________________________________________________

Szkoła Policealna Nr 2 (dla absolwentów liceów i techników)