Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II

Rok 2020 jest rokiem, w którym rozpoczynamy realizację różnych form dokształcania zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach … (więcej)

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH w rekrutacji uzupełniającej DO PROJEKTU „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia… (więcej)

Logo - Erasmus Plus

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do wyjazdu na staż w ramach projektu „Praktyki zawodowe bez granic” dofinansowanego z programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia… (więcej)

Logo - Erasmus Plus

Wyniki rekrutacji do projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (więcej…)

REKRUTACJA do projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

Projekt „Praktyki zawodowe bez granic” dofinansowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół… (więcej)

Kolejny projekt Erasmus+ w ZST

Z radością informujemy, że złożony przez Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego wniosek projektu „Praktyki zawodowe bez granic” w ramach Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie… (więcej)