Nowe zapisy na kursy w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

Ferie  zimowe się już skończyły i czas pomyśleć o pogłębieniu swojej wiedzy i umiejętności technicznych  a równocześnie  zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Rozpoczyna się nabór na kursy i szkolenia: Kursy… (więcej)

Raport z ewaluacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

W dniu dzisiejszym, w trakcie zdalnego spotkania grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 31.12.2020r. projektu „Tarnowscy technicy praktykują… (więcej)

Uczniowie upowszechniają efekty stażu i ich trwałość

W ostatnich dniach, w ramach upowszechniania efektów stażu i ich trwałości, poprzez platformę Google Meet, odbyły się spotkania uczestników projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194… (więcej)

FERIE ZIMOWE DLA UCZNIÓW ZST W CKZ – TARNÓW

W okresie ferii zimowych w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Szujskiego 13 zostaną dla Naszych uczniów  zorganizowane kursy zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane… (więcej)

Pokaz trwałości efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej… (więcej)

Tarnowscy technicy praktykują bez granic

W 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego po raz kolejny wyjechali na zagraniczne staże, dzięki projektowi „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze:  2018-1-PL01-KA102-048194… (więcej)

Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass – Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu… (więcej)