Wyniki rekrutacji do projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe Numer projektu:  2018-1-PL01-KA102-048194   WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) rozpoczną […]

REKRUTACJA do projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

Projekt „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” dofinansowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe  W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” do dofinansowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – […]

Nowy projekt Erasmus+ w ZST

Przypominamy, że złożony przez Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego wniosek projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe został przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ zatwierdzony do realizacji. Działania projektowe zostaną podjęte już 1 września 2018r. i potrwają do 31 sierpnia 2020r. Uczestnikami projektu będzie 65 uczniów, […]

Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass-Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, […]

Nauczyciele upowszechniają rezultaty projektu

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024512 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  uczestniczący w job shadowing nauczyciele spotkali się z nauczycielami Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego […]

Raport z ewaluacji projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 30 czerwca 2018r. projektu „Praktyka u europejskiego pracodawcy”, a wyznaczony zespół ewaluacyjny przedstawił Raport z ewaluacji tego projektu. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące m.in. z: ankiet ewaluacyjnych uczestników,  raportów z odbycia mobilności złożonych w systemie  Mobility Tool, wywiadów […]

12345...32