Gazetka promocyjna ZST

Gazetka promocyjna

Gazetka promocyjna ZST

List Dyrektora ZST

Moi Drodzy Uczniowie, spotykamy się w zupełnie innej sytuacji niż dotychczas. Jest ona bardzo trudno zarówno dla Was jak i dla nas – nauczycieli oraz Waszych Rodziców. Ale nie mamy wyboru – musimy sobie z tym poradzić. (więcej...)

Informacja w sprawie wyników egzaminów zawodowych

Informujemy, że w obliczu pandemii, zgodnie z wytycznymi, Szkoła nie będzie wydawać świadectw/zaświadczeń z egzaminu z kwalifikacji sesji styczeń-luty 2020 r. Nie będzie również przyjmować ani informować o wynikach… (więcej)

Informacja dyrektora CKE

Informacja dyrektora CKE z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –sesja styczeń–luty 2020 http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=2020031814514851  

Komunikat OKE Kraków

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020