4. dzień stażu w Sewilli

Czwartego dnia stażu grupa informatyków sporządzała harmonogram prac wykonawczych na podstawie przygotowanego projektu sieci komputerowej. Część elektryków analizowała zlecenia i opis objawów nieprawidłowej pracy urządzenia. Przyjmowała sprzęt do naprawy i wykonywała diagnostykę. Lokalizowała usterki, dobierała części zaminne i wymieniała uszkodzone podzespoły. Pozostali montowali wyposażenie rozdzielnicy zgodnie z zadaną dokumentacją. Natomiast elektronicy analizowali dokumentację techniczną dronów, interpretowali parametry pracy, zapisywali podstawowe kody błędów i sposoby ich usuwania. Wieczorem wszyscy udaliśmy się do centrum Sewilli na profesjonalny pokaz flamenco. To niezwykłe zjawisko kulturowe związane z folklorem Andaluzji, obejmujące taniec, muzykę, śpiew, strój i zachowania zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Po spektaklu zostaliśmy zaproszeni na krótką lekcję flamenco, podczas której nauczyliśmy się kilku podstawowych kroków. Późnym wieczorem udaliśmy się na słynny Plac hiszpański.

 

 

„Tarnowscy technicy praktykują bez granic” – 3. dzień stażu w Sewilli

Trzeci dzień pobytu na stażu w Sewilli elektronicy rozpoczęli nauką języka hiszpańskiego. Como te llamas? Cual es tu apellido? Cuantos anos tienes? W tym czasie informatycy zajmowali się analizą projektów okablowania strukturalnego i dokumentacją projektową wraz z odpowiednimi programami wspomagającymi. Pierwsza grupa elektryków wykonywała nową instalację przemysłową, druga zaś naprawiała duży sprzęt AGD. Po lekcji hiszpańskiego elektronicy badali zastosowanie sterowników programowalnych PLC w automatyce przemysłowej. Wgrywali program do pamięci sterownika i testowali go a grupa elektryków i informatyków udała się na kurs hiszpańskiego. Tego samego dnia z wizytą monitorującą przyjechali do nas dyrektor Krzysztof Kołaciński oraz wicedyrektor Beata Łabno.

 

Ciemności kryją ziemię

W tym roku szkolnym uczennice z klasy IA brały udział w projekcie edukacyjnym: „Ciemności kryją ziemię” Zadaniem projektu było wsparcie edukacji nauczycieli i młodzieży szkół małopolskich w zakresie poszerzenia ich wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Projekt był realizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu.

Realizując projekt uczennice przygotowały gazetkę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia 2019. Także prezentację multimedialną na temat sytuacji Żydów podczas II wojny światowej oraz zabytków kultury żydowskiej w Tarnowie. Efekty swojej pracy zaprezentowały klasie podczas lekcji historii. Młodzież klasy I A i IV IB wykazała się wiedzą w konkursie o Holokauście przygotowanym w formie prezentacji multimedialnej i uzupełnionym wykładem nauczyciela. Trzej najlepsi uczestnicy testu otrzymali nagrody.

Projekt został zakończony wyjazdem studyjnym w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. do Miejsca Pamięci w Bełżcu i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Muzeum Polin w Warszawie. W jej trakcie odbyły się także warsztaty, które zachęciły uczniów do refleksji na temat długiej historii obecności Żydów na ziemiach polskich, historii zagłady i działalności Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Opiekun projektu W. Górowska-Kmieć.

Staż w Sewilli – dzień 2.

Drugiego dnia informatycy zapoznawali się z przykładowymi systemami sieciowymi. Analizowali w firmie schematy projektów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Elektrycy zapoznawali się z dokumentacją techniczną i serwisową oraz programami serwisowymi. Druga grupa elektryków analizowała schematy i plany instalacji elektrycznej. Określała kolejność wykonywanych prac, obserwowała i naśladowała działania przeprowadzane przez pracownika. Elektronicy zapoznawali się z dokumentacją techniczną i serwisową procesu produkcji dronu. Poznawali zasady programowania oraz programy diagnostyczne i testowe. Wieczorem zwiedzaliśmy jedną z większych atrakcji turystycznych Sewilli-Las Setas (Metropol Parasol), największą konstrukcję drewnianą na świecie.

 

1. dzień stażu w Sewilli

Realizowane dzisiaj zadania: Zapoznanie ze strukturą organizacyjną i organizacją pracy w firmie. Szkolenie z zakresu przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej na stanowisku pracy. Zasady sporządzania dokumentacji i procedury jej obiegu w firmie. Wyposażenie w sprzęt ochronny indywidualny i przydzielenie do odpowiednich stanowisk. Poznanie zasady działania i sprawdzenie działania urządzeń i narzędzi przeznaczonych do montażu i diagnozowania. Obserwacja i naśladowanie czynności pracownika firmy przy obsłudze urządzeń i narzędzi.

Po południu zwiedzanie Sewilli i jej najważniejszych zabytków, atrakcji turystycznych.

Logo - Erasmus Plus

Wyjazd na staż do Sewilli

W niedzielę, 19 maja 2019r. grupa 20 uczniów: 5 elektryków, 5 informatyków i 10 elektroników wyjechała na mobilność do Sewilli w ramach projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego z programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie będą odbywali dwutygodniowy staż w firmach, co stworzy szansę pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy, podniesienia umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, wzmocnienia synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy. Poza tym poznają hiszpańską kulturę, odwiedzą ciekawe miejsca – atrakcje turystyczne, z pewnością nawiążą nowe znajomości i rozwiną swoje zainteresowania.

Fotorelacja