10 listopada 1918 – powrót Piłsudskiego do Warszawy.

Józef Piłsudski został wypuszczony z twierdzy w Magdeburgu. W godzinach popołudniowych dotarł do Warszawy. 22 lipca 1917 roku władze niemieckie aresztowały Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Mężczyźni… (więcej)

Rząd Daszyńskiego.

7 listopada 1918 r. W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołali niezależny od Rady Regencyjnej Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele:… (więcej)

Jakub Wnęk zakwalifikował się do II etapu OWT

W dniu 23 października 2020r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się I etap XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tym roku w związku z ograniczeniami epidemicznymi uczniowie przystąpili… (więcej)

Wspomnienie pana Jerzego Pantery o Dyrektorze Janie Krawczyku

Przychodzimy, odchodzimy, a to, co po nas zostaje, to ludzka pamięć i dzieła trwałe, jeżeli potrafimy je stworzyć. W piątek – 6 listopada, niewiele  godzin po śmierci żony zmarł  Dyrektor Jan Krawczyk (… (więcej)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 6 listopada w wieku lat 88 zmarł Jan Krawczyk, długoletni dyrektor naszej szkoły, który pełnił tę funkcję w latach 1964-1990. Wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie… (więcej)

Tarnów – Pierwsze Niepodległe.

To Tarnów, a nie Kraków czy Zakopane, pierwszy stał się niepodległym polskim miastem w 1918 roku. Polacy przejęli tu władzę zbrojną, rozbroili wojska austriackie – uważa historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego,… (więcej)