List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół… (więcej)

matura-2013-006

Drodzy Maturzyści

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym. (więcej...)

Nowe komunikaty w sprawie egzaminu maturalnego

W zakładce egzamin maturalny zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przebiegiem egzaminu maturalnego w ZST. (więcej...)

Uwaga zdający egzamin z kwalifikacji

W zakładce Egzamin Zawodowy zostały zamieszczone nowe dokumenty związane z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: (więcej…)

Procedury podwyższenia oceny klasyfikacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z trybem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w… (więcej)

Wytyczne dla maturzystów

W zakładce egzamin maturalny zostały zamieszczone wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego 2020. (więcej...)