OSTATNIE MIEJSCA PO GIMNAZJUM

Ważna informacja dla absolwentów gimnazjum

Technik technologii chemicznej

WOLNE MIEJSCA – rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami dla kandydatów:

> po szkole podstawowej w zawodzie:

– TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – TECHNIK ELEKTRONIK – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK ANALITYK – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

> po gimnazjum w zawodzie:

– TECHNIK ELEKTRONIK – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK ANALITYK – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Do 16 lipca do godz.14.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły:

– wniosek podpisany przez kandydata i rodziców,

– kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

– kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

– oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o:

1) wielodzietności rodziny kandydata;

2) niepełnosprawności kandydata;

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

6) samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie;

7) objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

biwak SDT

Biwak w Ostrowie

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyły się Szkolne Dni Turystyki ZST zorganizowane w formie biwaku pod namiotami w Ostrowie nad Dunajcem. Początkowo zgłosiły się 2-osobowe reprezentacje klas: 1 Ib, 1 E/T, 2 Ia, 3 Ia, 3 M. Wskutek rezygnacji po 1 uczestniku z klas 2 Ia i 3 Ia stworzono wspólną drużynę, natomiast na zbiórkę nie stawiła się reprezentacja kl. 3 M. Po uroczystym otwarciu przed budynkiem ZST, z przecięciem wstęgi przez Panią Dyrektor Dorotę Lis, uczestnicy wyruszyli w stronę Ostrowa. Nad brzegiem Dunajca został rozbity biwak. Stanęły namioty, wytyczono teren ogniska, przygotowano kije na kiełbaski i wyznaczono stanowiska poszczególnych konkurencji. Następnie drużyny przystąpiły do rywalizacji w 4 konkurencjach: – rozbijanie namiotu, – rowerowy tor przeszkód, – orientacja w terenie (geocaching), – rozpalanie ogniska.

Po upieczeniu kiełbasek, przy ognisku, odbyły się pozostałe 2 konkurencje: – quiz turystyczno-krajoznawczy, – konkurs piosenki ogniskowej.

Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna klasy 1 E/T w składzie: Jakub Wojtaszek, Kamil Wycykał (16/18 pkt.). Miejsce II przypadło drużynie kl. 1 Ib (Jakub Wach, Wojciech Zawadzki) a III miejsce – drużynie łączonej klas 2 Ia/3 Ia (Krzysztof Nytko, Dariusz Pasek). Zwycięzcy otrzymali dyplomy Zarządu Klubu oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST – plecaki, karimaty, piłki do siatkówki plażowej. Dyplomy dla klas zostały wręczone wychowawcom w dniu zakończenia roku szkolnego.

Wieczorem nie zabrakło tradycyjnego barszczyku z kociołka, a śpiewy przy ognisku trwały do późnej nocy.

Poszczególne konkurencje przygotowali i prowadzili wszyscy członkowie Zarządu SKT PTTK „Wehikuł” (Miłosz Chlebuś, Dawid Beściak, Klaudia Nytko, Filip Kostecki, Krystian Pilas, Filip Macheta) a organizację Szkolnych Dni Turystyki koordynował Bartosz Krochmal z kl. 3 Ia, którego wskutek choroby w przeprowadzeniu biwaku wyręczył prezes Zarządu Klubu Filip Kostecki z kl. 3 Ia. Nad całością czuwał opiekun Klubu Paweł Golec.

FOTOGALERIA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019

WYKAZ SAL EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ SAL EGZAMINACYJNYCH

na egzaminy z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2019r.