Zarządzenie Dyrektora ZST z dnia 16. października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Dyrektora ZST z dnia 16. października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Dodatkowe Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZST od dnia 19 października 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną.

Informuję, że od 19.10.2020 na zajęciach praktycznych realizowanych w szkolnych pracowniach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką przez cały czas trwania zajęć. Maseczkę można zdjąć tylko w czasie… (więcej)