Raport z ewaluacji projektu „Start na europejskim rynku pracy”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 31.08.2019r. projektu „Start na europejskim rynku pracy” o numerze… (więcej)