XXV Jubileuszowe Seminarium „Wybrane problemy chemii”

16 lutego 2018 r. uczniowie klas 2 A i  3 A: Justyna Bernat, Daria Dobosz, Katarzyna Dulęba, Katarzyna Tarasek, Sylwia Tomaszek, Ewa Anacka, Bartosz Kaczmarek, Monika Rzepka, Piotr Rzońca i Karina Węgrzyn pod opieką pani Elżbiety Skowron i pani Marty Frączek uczestniczyli w XXV Jubileuszowym Seminarium „Wybrane problemy chemii” zorganizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wydarzenie to skierowane jest do uczniów szkół średnich zainteresowanych chemią…
Seminarium podzielone było na część wykładową i laboratoryjną, w którym wzięło udział blisko 500 uczniów. Pani dr inż. Anna Kuźniar w wykładzie „Metale wokół nas” przybliżyła wiedzę na temat właściwości i zastosowania pierwiastków metalicznych obecnych w naszym codziennym życiu. Drugim prelegentem była pani dr inż. Joanna Nizioł, która przedstawiła „(W)dzięki chemii, czyli związki chemiczne w kosmetyczkach”.
Swoim wykładem zachwyciła nie tylko żeńskie grono słuchaczy, prezentując naukową wiedzę na temat substancji wchodzących w skład kosmetyków. Część wykładową zakończyły prezentacje Studenckich Kół Naukowych „Esprit” i „Insert”, które przybliżyły profile kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz możliwości rozwoju w ramach prowadzonych badań naukowych. Studenci zaprosili uczniów do swoich stanowisk badawczych.
Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy chemiczne przygotowane przez Koło Naukowe „Esprit”.
W drugiej części Seminarium uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. W ramach tych zajęć zorganizowanych przez różne zakłady uczelni, uczniowie sprawdzali jak działają enzymy, oznaczali ilościowo zawartość kofeiny w produktach naturalnych metodą spektrofotometrii UV-Vis, dokonywali klasyfikacji polimerów i tworzyw sztucznych oraz poznali metodę otrzymywania farb.
Udział w Seminarium pozwolił uczniom pogłębić wiedzę chemiczną oraz wykonać ciekawe doświadczenia w laboratoriach: Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki, Zakładu Chemii Fizycznej i Zakładu Polimerów i Biopolimerów. Należy podkreślić również wzorową postawę uczniów ZST biorących udział w tym wydarzeniu.