XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

9 marca uczniowie klas 3A, 4A oraz 4T – Jan Witek, Magdalena Mędala, Mariusz Łoboda, Patryk Kwiek, Emanuel Smołucha oraz Rafał Stypka pod opieką pani Anny Puda-Skowron wzięli udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, zorganizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.Konkurs ten ma na celu propagowanie wiedzy chemicznej wśród młodzieży szkół średnich oraz zachęcenie ich do podjęcia dalszej nauki na kierunkach chemicznych. Jak co roku konkurs został poprzedzony prelekcją… W tym roku dr hab. Grzegorz Zadora, pracownik Uniwersytetu Śląskiego oraz biegły sądowy z zakresu badań chemicznych, zaprezentował w swoim wykładzie techniki analityczne stosowane w trakcie zbierania i obróbki dowodów pozyskanych z miejsc przestępstwa. Uczniowie z naszej szkoły mogli porównać, które techniki z omawianych w szkole, są wykorzystywane w laboratorium kryminalistycznym. Mogli się też przekonać, że wiedza, którą przekazuje się im w szkole, ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia, nie tylko w laboratoriach zakładów przemysłowych.
Wszyscy uczniowie są członkami Szkolnego Koła Młodych Chemików.Patronat nad kołem sprawuje SITPChem odział w Tarnowie. Co roku Stowarzyszenie jest fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych chemików ZST. Udziela uczniom również wsparcia merytorycznego, umożliwiając m. in. korzystanie z Biblioteki Grupy Azoty S.A. oraz organizuje wycieczki na instalacje produkcyjne.Uczniowie przygotowujący się do konkursów chemicznych spotykają się kilka razy w tygodniu na zajęciach dodatkowych – w grupach zróżnicowanych ze względu na poziom zaawansowania. Wszystkie chętne do uczestniczenia w konkursach chemicznych osoby zapraszamy do zgłoszenia się do opiekunki koła w przyszłym roku szkolnym.
W tym roku mamy zaś nadzieję, że nasi uczniowie przejdą do ścisłego finału.