ZST

Wyniki egzaminów zawodowych

Termin ogłoszenia wyników i przekazania szkole dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji czerwiec-lipiec 2017r. oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sesji czerwiec 2017r. dyrektor CKE komunikatem z 9 sierpnia 2016r. w sprawie  harmonogramu  przeprowadzania egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku ustalił na 25 sierpnia 2017 r.
 
Dopiero po tym terminie świadectwa, zaświadczenia czy dyplomy zdający będą mogli odebrać w Sekretariacie Szkoły.