TAURON wspiera Zespół Szkół Technicznych

W dniu 14 stycznia 2019 w Zespole Szkół Technicznych miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński oraz pan Jacek Dybiec – Dyrektor TAURON –Dystrybucja Odział w Tarnowie wzięli udział w oficjalnym przekazaniu pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione przez firmę TAURON. W uroczystości wzięli udział pracownicy ZST, nauczyciele uczący techników elektryków oraz p. Jadwiga Rzeszutko kierownik Wydziału Personalnego HR. Współpraca  ZST z Tauronem rozpoczęła się od podpisania umowy w bieżącym roku szkolnym  i cały czas się rozwija. Harmonogram współpracy zakłada udział uczniów klas o specjalności technik elektryk w wycieczkach zawodoznawczych do obiektów zarządzanych przez firmę Tauron, wykłady dla uczniów prowadzone przez pracowników firmy, możliwość odbywania przez nich praktyk zawodowych, udział wybranych uczniów i nauczycieli w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez firmę TAURON. Pozyskanie nowoczesnego sprzętu takiego jak autotransformatory, silniki, zasilacze, sterowniki, luksomierze inne urządzenia umożliwi podniesienie jakości kształcenia techników elektryków. Firma TAURON, która wspiera szkołę, oczekuje że absolwenci  ZST podejmą pracę w ich zakładach pracy, a szkoła może ich przygotować do podejmowania wyzwań zawodowych, jeśli dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami. Zakup przez Firmę TAURON to dobra inwestycja w przyszłych pracowników, a skorzystają na tym uczniowie, którzy wiążą swoją karierę zawodową z branżą energetyczną.

Jak powiedział dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński: „współpraca ze znaczącymi na rynku pracy firmami reprezentującymi wysoki poziom technologiczny, jest opłacalna dla obu stron. Uczniowie mają kontakt z realnymi warunkami funkcjonowania w zakładach pracy, poznają najnowsze rozwiązania technologiczne, korzystają ze szkolnych laboratoriów doposażanych w najnowocześniejszy sprzęt przez firmy partnerskie. Tym samym wzrasta poziom kształcenia. Partnerzy szkoły włączając się w proces przygotowania dobrze wykształconych, znających firmę przyszłych pracowników zapewniają sobie młode kadry.”

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego potwierdził wysoką jakość swojej pracy zdobywając w 2019 r. po raz kolejny „Srebrną Tarczę” w rankingu szkół technicznych tygodnika „Perspektywy”. Wcześniej otrzymał ją w latach 2014, 2015, 2016 i 2017. A w roku 2015 dodatkowo jeszcze tytuł „Szkoły Olimpijskiej”.