Tarnowski Junior Biznesu

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do udziału w konkursie „Tarnowski Junior Biznesu”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie biznesplanu na własną działalność gospodarczą w formie pisemnej oraz w formie prezentacji video, zgodnie z Regulaminem konkursu
Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. Agnieszki Radwańskiej do dnia 1 marca 2019 r.