Okręgowe Zawody XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej

8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się II etap XLV okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  Patronat medialny nad olimpiadą objął „Przegląd Techniczy”.

Zmagania olimpijczyków zainaugurował dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński, który przywitał gości: głównego organizatora olimpiady panią Renatę Łabędź – prezesa NOT Oddziału Tarnowskiego, pana Artura Puciłowskiego – przewodniczącego Komisji Okręgowej OWT i dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie,  panią Barbarę Pajdo – sekretarza Komisji Okręgowej OWT, pana Andrzeja Szlantę –przewodniczącego jury grupy elektryczno-elektronicznej, starszego wizytatora KO w Tarnowie pana Andrzeja Witkowskiego – przewodniczącego jury grupy mechaniczno-budowlanej,  pana Władysława Strejczka – członka Komisji Okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej, zaproszonych gości: pana dr. Grzegorza Kądzielawskiego – Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., oraz pana Artura Kalagę –dyrektora firmy Astor Sp. z.o.o., uczestników olimpiady wraz z opiekunami oraz pana Zygmunta Nędzę organizatora OWT w Zespole Szkół Technicznych
w Tarnowie.

W zawodach okręgowych Olimpiady wzięło udział 56 uczestników, w tym 44 z grupy elektryczno-elektronicznej oraz 12 z mechaniczno-budowlanej. Uczestnicy reprezentowali siedem szkół regionu Małopolski: Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych  w Nowym Sączu, Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Zespół  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Zespół  Szkół Nr 1 w Bochni, Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Brzesku, Zespół  Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Jedynym reprezentantem Tarnowa był Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego.

Przed rozpoczęciem zmagań wszystkim uczestnikom zostały rozdane upominki ufundowane przez Grupę Azoty. O godzinie 9.30 przystąpiono do rozwiązywania zadań. Pierwsza część trwała 1,5 godziny i polegała na rozwiązaniu zadania optymalizacyjnego oraz zadania dotyczącego zastosowania informatyki w technice. Po krótkiej przerwie uczestnicy rozpoczęli drugą, trzygodzinną część olimpiady. Uczestnicy mieli tym razem do rozwiązania dwa z trzech przygotowanych zadań.

Po zakończeniu olimpiady odczucia uczestników były bardzo zróżnicowane. Jedni uważali, że zadania były łatwe, inni wręcz przeciwnie. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.

Przypomnijmy, że na laureatów czeka wiele nagród, między innymi: dyplom oraz zaświadczenie laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej, nagrody rzeczowe, prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki, zgodne z uchwałami senatów wyższych uczelni technicznych, wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun laureata.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest świetną promocją szkół, które kształcą przyszłe kadry techniczne.
W trosce o wysoki poziom kształcenia Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego od wielu lat zachęca swoich uczniów do startu w Olimpiadzie, osiągając duże sukcesy, których dowodem jest stale zwiększająca liczba laureatów i finalistów przynoszących chlubę Szkole. To również oni przyczynili się do tego, że w rankingach „Perspektyw” z lat 2014, 2015, 2016, 2017 i 2019 r. Technikum Nr 1 zostało zaliczone do grona szkół mających prawo posługiwania się Znakiem Jakości „Srebrna Szkoła”, przyznawanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Oznacza to, że znalazło się w czołówce najlepszych spośród ponad 1800 szkół technicznych w Polsce.

 

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy zakwalifikowania się do finału ogólnopolskiego XLV OWT.