Nietoperze w Parkach Krajobrazowych woj. Małopolskiego

W dniu 7. 02. 2018 r. gościliśmy przedstawiciela zespołu  Parków Krajobrazowych Małopolski Panią Patrycję Łabuz, która przekazała nam wiele interesujących informacji o  różnorodności gatunkowej nietoperzy, sposobach odżywiania, bytowaniu oraz  przybliżyła nam problem ochrony nietoperzy w regionie. Jednym z głównych zagrożeń dla nietoperzy jest pogarszający się stan techniczny dachów budynków (głównie zabytków sakralnych) i prowadzenie remontów w nieodpowiednim terminie. Dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym PTPP „pro Natura” od wielu lat remontuje zabytkowe kościoły z koloniami rozrodczymi nietoperzy, chroniąc jednocześnie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Głównym celem projektu Podkowiec+ jest zachowanie krajowych populacji najbardziej zagrożonych gatunków , ze szczególnym uwzględnieniem podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Cel projektu ma zostać osiągnięty dzięki działaniom ochronnym i adaptacyjnym, polegającym na zabezpieczaniu stanu i trwałości stanowisk oraz wprowadzaniu adaptacji poprawiających warunki bytowe, a także bezpieczeństwo nietoperzy. W ramach projektu realizowane są m.in. remonty dachów, instalacje platform na guano, montaże osłon przeciw drapieżnikom,  budowy przegród termicznych, a także wiele innych działań, służących zabezpieczeniu i polepszeniu warunków w jakich nietoperze przychodzą na świat i wychowują swoje młode lub zimują.
W ramach przeprowadzonego wykładu mogliśmy się też dowiedzieć jak pozbyć się „ nieproszonego gościa ” z naszego mieszkania.
Serdecznie dziękujemy Pani Patrycji  Łabuz za wieloletnią współpracę ze  Szkolnym Kołem Ekologicznym i jak zwykle profesjonalne podejście do tematu.
Organizatorzy:  p. Beata Kotaś i p. Anna Fronc