Komunikaty dla Uczniów i Rodziców


List do Rodziców i Opiekunów Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego


Dni wolne w 2018-2019


 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019:

 


 

Lista adresów e-mailowych klas 2018/2019 (aktualizacja 11.09.2018 r.)
Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.


Wychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania


Wniosek o wydanie duplikatu: świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


WYCIECZKI


Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ ( uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ ( uczeń pełnoletni)

 


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


Wniosek o nagrodę SITPCHEM


 

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.