Komunikaty dla Uczniów i Rodziców


PROCEDURY NA CZAS PANDEMII obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych.

Koronawirus- informacje i profilaktyka

Koronawirus – jak zapobiegać zarażeniu


Organizacja roku szkolnego 2020/2012

Dni wolne w 2020-21


Wzór usprawiedliwienia nieobecności


Wzór zwolnienia z zajęć


Projekt programu wychowawczo profilaktycznego 20-21


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


Lista adresów e-mailowych klas 2020/2021 (aktualizacja 03.09.2020 r.)
Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.


Ubezpieczenie NWW Interisk:


Procedura rezygnacji z zajęć wychowanie do życia w rodzinie i religii

Wychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie zdalnego nauczania


Komunikat w sprawie zmiany obuwia


Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ ( uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ ( uczeń pełnoletni)


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021:


Wniosek o wydanie duplikatu: świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


WYCIECZKI


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


Wniosek o nagrodę SITPCHEM


 

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.