Komunikaty dla Uczniów i Rodziców

 


ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2019/2020


Wzór usprawiedliwienia nieobecności


Wzór zwolnienia z zajęć


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


Lista adresów e-mailowych klas 2019/2020 (aktualizacja 17.09.2019 r.)
Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.


Procedura rezygnacji z zajęć wychowanie do życia w rodzinie i religii

Wychowanie do życie w rodzinie – treści nauczania


Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń niepełnoletni

Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii — uczeń pełnoletni

Oświadczenie WDŻ ( uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie WDŻ ( uczeń pełnoletni)


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020:


Wniosek o wydanie duplikatu: świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej


WYCIECZKI


Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe


MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

 


Wniosek o nagrodę SITPCHEM


 

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.

KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.