Egzamin Zawodowy

Informacje dla zdających egzamin z kwalifikacji

Harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZST:

Informacje o egzaminach http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/