Egzamin Zawodowy

Informacje dla zdających egzamin z kwalifikacji

Harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZST:

 • A.06 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • A.56 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • A.20 cz. pisemna, cz. praktyczna
 • A.25 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • A.59 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • AU.59 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • A.60 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.06 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.07 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.08 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.12 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.13 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.14 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.20 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • E.24 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • M.20 cz. pisemna, cz. praktyczna,
 • M.44 cz. pisemna, cz. praktyczna.

Informacje o egzaminach http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/