Dostęp do planu zajęć zabezpieczony hasłem

Informujemy, że z dniem 1 maja dostęp do planu zajęć zostanie zabezpieczony hasłem. Dane niezbędne do logowania zostaną rozesłane za pośrednictwem e-dziennika.