Spotkanie Przedświąteczne z pensjonariuszami DPS

W dniu 17 grudnia 2018 r. członkowie Szkolnego Koła Amicus wraz z opiekunkami p. Anną Fronc i p. Dorotą Bartoń złożyli tradycyjną wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie.  Wizytę rozpoczęliśmy od złożenia życzeń  świątecznych Pani Dyrektor wraz ze stroikiem wykonanym
przez naszych uczniów.  Wolontariusze przygotowali  również drobne upominki, które przekazali  razem z życzeniami świątecznymi podczas wizyty mieszkańcom DPS. Przy okazji spotkania była okazja do krótkich rozmów i wspomnień o osobach bliskich, o ważnych wydarzeniach z przeszłości oraz o sprawach bieżących. Nasi wolontariusze zostali przyjęci bardzo ciepło,
z wdzięcznością za pamięć i nadzieją na następne spotkanie. Zamierzamy skorzystać z zaproszenia i   złożyć  kolejną wizytę
w najbliższym czasie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  wsparli nasze przedsięwzięcie:
Pani Lucynie Olejnik i Pani Bożenie Jaskólskiej

Wolontariuszom:
uczennicom klasy II F/I – Karolinie Kwiek,
Patrycji Skorupie, uczniowi kl. III T/I – Grzegorzowi Englartowi,
uczennicom  kl. I A – Izabeli Fijał, Natalii Kaczor, Sarze Kopytko, Patrycji Kozioł, Aleksandrze Krzywackiej, Karolinie Kusior, Dominice Nosek, Emilii Serwin, Aleksandrze Serwińskiej.