Praca Szkoły w czasie strajku

Informacje na temat pracy Szkoły

w czasie strajku znajdują się na

e-dzienniku w zakładce „Wiadomości”