Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Syrka, wieloletniego pracownika naszej szkoły, niezwykłego i mądrego  nauczyciela, wychowawcy wielu pokoleń uczniów ZST, wspaniałego kolegi i przyjaciela, dobrego człowieka, pełnego pasji i radości życia. Uroczystości żałobne odbędą się we wtorek 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu. Pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Pogrążeni w smutku – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

4. dzień stażu projektu „Start na europejskim rynku pracy”

To już kolejny dzień naszego stażu. Mimo, że z dnia na dzień czujemy coraz większe zmęczenie, każdy wie, że wraz z dźwiękiem budzika trzeba się szybko podnieść z łóżka i wyszykować do pracy. Każdy z nas ma do wykonania nowe zadania.

Technicy elektrycy wykonywali nową instalację podtynkową w budynku jednorodzinnym, montowali wyposażenie rozdzielnicy. Zapoznawali się z dokumentacją techniczną instalacji, analizowali schemat instalacji, sporządzali notatkę dotyczącą liczby obwodów elektrycznych, liczby zabezpieczeń (więcej…)

„Start na europejskim rynku pracy” – dzień 3. stażu

Dzisiaj pełni werwy i ochoty do pracy, zjedliśmy śniadanie i tradycyjnie wybraliśmy się do firm. W kolejnym dniu naszego stażu zawodowego koncentrowaliśmy się na kolejnych przydzielonych nam zadaniach.

Technicy elektronicy pracowali przy montażu systemu przeciwpożarowego. Analizowali zlecenia, zapoznawali z dokumentacją techniczną, przeprowadzali inspekcję pomieszczeń, określali specyfikację systemu przeciwpożarowego i sporządzali notatkę na temat ilości detektorów pożarowych, liczby obwodów, sposobu podłączania detektorów, sygnalizacji zdarzeń. Dobierali odpowiednie (więcej…)

„Start na europejskim rynku pracy” – 2. dzień stażu w Veszprém

Kolejny dzień powitał nas niezbyt przyjazną pogodą. Mimo to szybko zebraliśmy się na śniadaniu i wyruszyliśmy w drogę do naszych miejsc pracy.

Technicy mechanicy zapoznali się z dokumentacją techniczną i serwisową maszyn sterowanych numerycznie. Sporządzali notatkę dotyczącą jednego z urządzeń – jego budowy, czynności obsługowych i sposobu sterowania pracą maszyny. Zapoznali się z programowaniem maszyn CNC a na podstawie dokumentacji opracowywali proces technologiczny wałka, obserwowali i naśladowali działania przeprowadzane przez pracownika podczas (więcej…)

„Start na europejskim rynku pracy” – 1. dzień stażu na Węgrzech

Z samego rana, po wysokoenergetycznym śniadaniu, udaliśmy się  do przydzielonych nam firm. Po przywitaniu i krótkim przedstawieniu się każdy z nas został zapoznany z organizacją pracy przedsiębiorstwa oraz jego strukturą. Mieliśmy również okazję zwiedzić zakład, aby w kolejnych dniach naszego stażu łatwiej nam było się po nim poruszać. Odpowiedzialne osoby przeprowadziły szkolenie z przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Po przydzieleniu do odpowiednich stanowisk pracy i dokonaniu oględzin stanowiska każdy z nas zaczął zdobywać swoje umiejętności zawodowe. (więcej…)

10. dzień stażu projektu „Start na europejskim rynku pracy”

Piątek to ostatni dzień naszego stażu. Po raz ostatni wyruszyliśmy do naszych firm. Ten dzień był dla nas wszystkich dniem wyjątkowym i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Podczas procesu produkcyjnego technicy mechanicy operowali frezarką CNC pod kontrolą operatora. Wykonywali detale na frezarce CNC zgodnie z dokumentacją techniczną. Mierzyli wykonywane detale, wprowadzali korekcję wymiarów detali. Wymieniali uszkodzone elementy oraz narzędzia skrawające. Konserwowali frezarkę po zakończeniu produkcji. (więcej…)

1...1011121314...267