Komunikaty dla Nauczycieli

Zespoły nadzorujące – matura pisemna 2019 (aktualizacja 30 kwietnia 2019 r.)

Zespoły nadzorujące Egzaminy z kwalifikacji w ZST (aktualizacja 04.06.2019r. – za p. M. Łosia)

Nauczyciele oddelegowani do CKZiU do prac w zespołach nadzorujących Egzaminy z kwalifikacji (aktualizacja 14.05.2019r.)

Prezentacja OKE Kraków – Szkolenie Zespołów Nadzorujących egzaminy z kwalifikacji


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w ZST


ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2019/2020


Dni wolne w 2019-2020


Harmonogramy ważniejszych czynności 2019/2020


Lista adresów e-mailowych klas 2019/2020 (aktualizacja 17.09.2019 r.)
Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.


WYCIECZKI


KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY


KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.


 

Instrukcja dodawania wpisów na WWW

>>> Plik PDF (aktualizacja 29.04.2019) <<<