Komunikaty dla Rodziców i Uczniów

 

   1. ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2017/2018
   2. Dyżury pedagoga szkolnego
   3. TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Technicznych NAJLEPSZE w TARNOWIE
   4. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: 


  Wyprawka szkolna 2017

   

 

 1. Lista adresów e-mailowych oddziałów klasowych ZST. Konta zawierają wymagania edukacyjne. Hasła do kont zostaną podane przez wychowawców.

 
Wniosek o wydanie duplikatu: świadectwa promocyjnego z klasy, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, legitymacji szkolnej
 
 

 1.  Wycieczki:

  Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania okresowe
   
  KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty S.A.
  KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Zakładami Mechanicznymi.
  KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z SITPCHEM.

 

 1. Wniosek o nagrodę SITPCHEM

 

 1. KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z PWSZ.KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z firmą ASTOR.