Komunikaty dla nauczycieli

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Skład zespołów nadzorujących egzamin maturalny 2018 

Wykaz nauczycieli oddelegowanych do CKZiU – egzamin maturalny 2018
ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2017/2018

Komunikaty dla Nauczycieli 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora ZST w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018
Harmonogramy ważniejszych czynności 2017/2018

 
Egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2018: 
prezentacja do szkolenia Zespołów Nadzorujących
zespoły nadzorujące
 
Opiekunowie e-dziennika dla wychowawców 2017/2018
Lista adresów e-mailowych oddziałów klasowych ZST. (aktualizacja 05.09.2017 r.)
 
 
TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Technicznych NAJLEPSZE w TARNOWIE
 
KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w sprawie zakresu umowy z Grupą Azoty.
Wycieczki:

 
 
Materiały dla nauczycieli:
EduPortal – informacje podstawowe
 
Instrukcja dodawania wpisów na WWW