Kierunki kształcenia

Proponowane kierunki w roku szkolnym 2018/2019 :

 

Technikum Nr 1

z klasami kształcącymi w zawodzie (przedmioty rozszerzone):

 

 
 
 
________________________________________________
 

Szkoła Policealna Nr 2 (dla absolwentów liceów i techników)