Hasta luego Sewilla

O godzinie 10.30 autokar zabrał nas na lotnisko w Sewilli, skąd odlecieliśmy do Frankfurtu. Sewillę żegnaliśmy z wielkim żalem, bo to naprawdę piękne miasto, przemili ludzie i nawet do tropikalnych upałów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. We Frankfurcie musieliśmy spędzić kilka godzin, oczekując na samolot do Krakowa.  Na Balicach wylądowaliśmy o 23.30. Tam czekał już na nas autobus, którym wróciliśmy do Tarnowa.

Sewilla – ostatni dzień stażu

W ostatnim, dziesiątym dniu stażu, informatycy monitorowali pracę systemu. diagnozowali i usuwali usterki, zarządzali hasłami, zajmowali się ochroną plików i katalogów systemowych. Pierwsza grupa elektryków diagnozowała drobny sprzęt AGD, druga lokalizowała i usuwała usterki w instalacji elektrycznej przy braku zasilania urządzeń odbiorczych. Elektronicy dokonywali przeglądu instalacji pod kątem zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej w zakładzie. Robili pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej na stanowiskach pracy i w serwisowanych urządzeniach. Wypełniali dokumentację pomiarową, analizowali wyniki, formułowali wnioski o stanie ochrony przeciwporażeniowej. Po południu, w naszej rezydencji, odbyło się uroczyste zakończenie stażu.  Kochana Laura, która dbała o to, abyśmy przez cały pobyt tatuaj nie chodzili głodni, przygotowała smaczną kolację i wyśmienite przekąski. Urocza koordynatorka Dominika wręczyła wszystkim stażystom certyfikaty i świadectwa ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

 

 

9. dzień stażu w Sewilli

Dziewiątego dnia stażu w słonecznej i gorącej niezmiennie Sewilli informatycy zajmowali się obsługiwaniem żądań użytkowników. Zakładali i usuwali konta, ustalali zezwolenia na korzystanie z wyróżnionych zasobów systemu. Powiadamiali użytkowników o zmianach w systemie, przydzielali adresy IP, prowadzili nadzór nad współpracą użytkowników z siecią. Jedna grupa elektryków diagnozowała drobny sprzęt AGD, zaś druga lokalizowała i usuwała usterki w instalacji elektrycznej w różnych przypadkach wyłączania zasilania. Elktronicy  serwisowali instalacje elektroniczne, lokalizowali ewentualne usterki, wymieniali uszkodzone elementy, sprawdzali poprawność i jakość wykonanych połączeń.

 

Sewilla – 8. dzień stażu

Informatycy poznawali zadania oraz narzędzia administracyjne. Kontrolowali wykorzystanie zasobów, archiwizowali systemy plików, kontrolowali zajętość przestrzeni dyskowej i atrybuty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa systemu. Podejmowali działania w celu utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Pierwsza grupa elektryków serwisowała urządzenia AGD u klienta. Przeprowadzała wywiad z klientami na temat nieprawidłowego działania urządzeń. Analizowała objawy nieprawidłowej pracy w celu określenia rodzaju i przyczyn usterek. Ponadto wykonywała pomiary kontrolne, lokalizowała miejsca uszkodzenia. Następnie, z zachowaniem zasad BHP, dokonywała demontażu uszkodzonego podzespołu, montowała nowy, sprawdzała poprawność montażu i połączeń elektrycznych, by próbnie uruchomić urządzenie według procedur serwisowych. Sporządzała dokumentację powykonawczą, rozliczała koszty i przekazywała klientowi zalecenia poprawnej eksploatacji urządzenia. Druga grupa elektryków wykonywała pomiary eksploatacyjne w instalacji elektrycznej.  Grupa elektroników zapoznawała się z serwomechanizmami stosowanymi w liniach automatyki przemysłowej. Poznawała zasady działania silnika krokowego i sposoby sterowania nim. Podłączała silnik do sterownika, próbnie go uruchamiała i sprawdzała jego funkcjonowanie w układzie.

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – rozstrzygnięty!

Najlepszy wynik w szkole w kategorii junior uzyskał:

Marcel Nosek z klasy 1IA – 100,75 pkt (zabrakło 0,5 punktu do wyróżnienia!)

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa II uzyskał:

Kacper Gondek z klasy 2IA

Najlepszy wynik w szkole w kategorii student klasa III i IV uzyskał:

Jan Witek z klasy IVA

Wszystkim zwycięzcom oraz pozostałym uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami ufundowane przez Radę Rodziców ZST oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

 

Szkolny koordynator konkursu: Marta Połomska – Skrabot

Dorota Bartoń

Sewilla – 7. dzień stażu

Dziś informatycy zapoznawali się z dokumentami polityki bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie. Poznane zasady stosowali zabezpieczając dostęp do systemu oraz chroniąc dane użytkownika systemu przed zawirusowaniem czy utratą danych. Jedna grupa elektryków wykonywała instalacje na podstawie zadanej dokumenatcji,  sprawdzała poprawność montażu i jakości wykonanej pracy. Dokonywała również pomiarów sprawdzających. Druga grupa montowała urządzenia AGD i wykonywała instalacje. Elektronicy zapoznawali się ze sprzętem pomiarowym i diagnostycznym stosowanym przy serwisowaniu automatyki przemysłowej. Dokonywali pomiarów przebiegów czasowych i poszczególnych wartości prądu i napięcia, pomiarów parametrów czujników. Następnie interpretowali wyniki pomiarów.