Logo - Erasmus Plus

9. dzień stażu w Bradze

Dzień Dziewiąty

W czwartek było słonecznie, ale niezbyt gorąco. Cieszyliśmy się, że wracamy do domów, ale jednocześnie było nam smutno, że nasz pobyt tutaj dobiega końca. Przed nami ostanie dni pracy w Portugalii. Po śniadaniu udaliśmy się do naszych firm do pracy.

Naszym zdaniem na dzisiaj było zakładanie i usuwanie kont użytkowników, powiadamianie użytkowników o zmianach w systemie, przydzielanie adresów IP. Mieliśmy także nadzorować współpracę użytkowników z siecią.

Dziewczyny przygotowywały naważki z próbek roślin do badań. Ćwiczyły mineralizację próbek kwasem azotowym (V) oraz przy pomocy perhydrolu. Próbki oznaczały za pomocą techniki ASA oraz chromatografii gazowej. Odmierzały odczynniki za pomocą pipety półautomatycznej.

Po południu uzupełniliśmy dzienniczki stażu oraz słowniczki. Po kolacji poszliśmy na miasto kupić pamiątki, bo do powrotu coraz bliżej.

ZST na ogólnopolskiej Konferencji EKOTRENDY

W dniach 7 – 9 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym  hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się XXIII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/Tarnów oraz Grupę Azoty S.A. w tym roku przebiegało pod hasłem „Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych ? ”.

Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie oraz na najbardziej aktualne wyzwania czekające branżę chemiczną zajmowało się wielu znamienitych zaproszonych prelegentów, będących przedstawicielami branży chemicznej, organizacji wspierających branżę oraz reprezentantów instytucji państwowych.

Do udziału w Konferencji zaproszona została po raz kolejny młodzież Zespołu Szkół Technicznych im. I.Mościckiego należąca do Koła Młodych Chemików, nad którym patronat sprawuje SITPChem . Do Koła należą uczniowie klas o profilu Technik Analityk oraz Technik Technologii Chemicznej.

Grupa 22 uczniów pod opieką pani Anny Puda – Skowron, pani Grażyny Smulskiej – Oczkowicz i  pani Elżbiety Skowron wysłuchała cyklu wykładów, które odbyły się  drugiego dnia konferencji.

Ciekawą prezentację na temat metod analizy akustycznej obiektów przemysłowych oraz nowych technologii stosowanych w celu redukcji hałasu przedstawił pan Marcin Olesiński z firmy KFB ACOUSTICS.

Kolejny prelegent pan Tomasz Galoch z firmy Ramboll Environ  omówił problemy z jakimi borykają się przedsiębiorstwa posiadające na swoim terenie odpady trudne do utylizacji. Zaprezentował przykłady prawidłowej rekultywacji gruntów i możliwości wykorzystania ich pod nową działalność.

Zagadnienia dotyczące  gospodarki o obiegu zamkniętym ( GOZ ) poruszyła w swoim wystąpieniu pani Anna Zalewska z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Słuchacze dowiedzieli się, że coraz większą uwagę zwraca się na racjonalne korzystanie z zasobów oraz recykling materiałowy. Jest to jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej,

w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

W następnym wykładzie pan Bogdan Gicala z firmy Redor przedstawił różne modele mieszadeł ogólnego zastosowania, wykorzystywanych nie tylko w ochronie środowiska naturalnego, ale również w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Pan prof. Jacek Kijeński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w swojej prezentacji dowodził, że „ nie ma współczesnej cywilizacji bez plastików ”, podając  przykłady najbardziej masowych i niezastąpionych zastosowań tworzyw sztucznych. W podsumowaniu wykładu stwierdził, że tworzywa polimerowe zasługują na miano materiału tysiąclecia, ponieważ ubierają  nas,  leczą, pozwalają organizować i zdobywać przestrzeń. Natomiast problem zagrożenia odpadami z tworzyw polimerowych nie bierze się z faktu ich istnienia tylko największym zagrożenie jest nasz styl i sposób życia.

Ostatni wykład pt. „ Optymalizacja procesu spalania z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej TDLAS ”wygłosił pan Krzysztof Benko z firmy Automatic Systems Engineering.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych było spotkanie z kadrą polskich skoczków narciarskich, której tytularnym sponsorem jest Grupa Azoty S.A . Kadrę reprezentowali Piotr Żyła, Jakub Wolny oraz Apoloniusz Tajner.

Udział uczniów ZST w Konferencji to stały, jeden z wielu elementów realizowanych w ramach umowy o współpracy Szkoły z Grupą Azoty S.A. Firma zapewnia uczniom nie tylko możliwość odbywania praktyk zawodowych, zajęć terenowych w obiektach przemysłowych ale również deleguje pracowników – wysokiej klasy ekspertów do prowadzenia stałych, planowych zajęć specjalistycznych na kierunkach chemicznych. Możliwość uczestnictwa uczniów w profesjonalnych szkoleniach organizowanych dla pracowników oraz konferencjach specjalistycznych takich jak EKOTRENDY stanowią wartość dodaną do tego, co zdobywają w ramach programu kształcenia.

Tego rodzaju przedsięwzięcia cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów klas chemicznych, ponieważ dają im możliwość poznania przemysłu chemicznego od strony praktycznej. W trakcie przerw pomiędzy wykładami mają także możliwość rozmowy z prelegentami oraz innymi uczestnikami spotkań. Wszelkie kontakty z ekspertami pobudzają chęć rozwijania swoich kompetencji a tym samym zwiększają w przyszłości szanse na pracę w wiodących przedsiębiorstwach branży chemicznej.

Logo - Erasmus Plus

8. dzień stażu w Bradze

Dzień 8 stażu w Bradze

W środę nadal było słonecznie, więc w doskonałych nastrojach zjedliśmy śniadanie i wybraliśmy się do pracy. Było nam trochę smutno, że nasz pobyt tutaj dobiega końca, ale postanowiliśmy ładować „akumulatory” na zapas.

Poznaliśmy dzisiaj zadania i narzędzia administracyjne. Przeprowadzaliśmy archiwizację systemów plików. Naszym zadaniem była również kontrola zajętości przestrzeni dyskowej, sprawdzanie atrybutów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa systemu oraz utrzymanie pożądanego systemu bezpieczeństwa.

Nasze koleżanki zajęły się dzisiaj analizą objętościową wybranych próbek. Analizowały i porównywały swoje wyniki ze standardowymi. Wykonały obliczenia i przedyskutowały je z opiekunem stażu.

Po pracy uzupełniliśmy dzienniczki stażu, zjedliśmy kolację. Ponieważ tutaj najcieplej jest po południu postanowiliśmy się przejść uliczkami przepięknej Bragi.

„Fit in Deutsch” – uroczystość wręczenia nagród

29 kwietnia br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XI edycji Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch”.

Adrian Ciochoń, uczeń klasy 3Ia, uzyskał najlepszy wynik i zajął I miejsce na poziomie językowym A2. Główną nagrodą w konkursie jest stypendium egzaminacyjne, które umożliwi Adrianowi darmowe przystąpienie do certyfikatu Instytutu Goethego w Krakowie „Fit in Deutsch 2”. Sesja egzaminacyjna odbędzie się w Tarnowie w najbliższą sobotę 18 maja.

Gratulujemy serdecznie Adrianowi i życzymy sukcesu na egzaminie!

Fotorelacja z konkursu:

http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Galerie-zdjec/Edukacja/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2019/FIT-IN-DEUTSCH-wreczenie-nagrod-w-konkursie-jezyka-niemieckiego

Logo - Erasmus Plus

7. dzień stażu w Bradze

Dzień Siódmy

Dzisiaj tj. we wtorek przywitało nas piękne słońce, cieszyliśmy się z tak pięknej pogody wiedząc, że u nas jest zimno. Zjedliśmy śniadanie i z zapałem ruszyliśmy do naszych miejsc pracy.

W naszych firmach poznaliśmy zasady bezpieczeństwa oraz uczyliśmy się umiejętnie je stosować w praktyce. Nasi pracodawcy zapoznali nas z dokumentami polityki bezpieczeństwa obowiązującymi w firmach. Nauczyliśmy się zabezpieczać dane użytkownika przed zawirusowaniem lub ich całkowitą utratą. Dzisiaj nasze firmy odwiedziły również panie opiekunki, którym przy okazji wizyty zostały wręczone nasze certyfikaty z firm.

Na dziewczyny też czekały kolejne zadania. Poznały zasady przygotowania próbek do analizy za pomocą spektrofotometru ASA, sprawdzały między innymi zawartość żelaza w badanych próbkach. Zapoznały się z instrukcjami i schematami technicznymi stosowanej aparatury. Sprawdzały także bazy danych w komputerach w celu porównania swoich wyników z tymi otrzymanymi wcześniej.

Po kolacji uzupełniliśmy jak zawsze nasze dzienniczki stażu, które zostały sprawdzone przez Panie opiekunki. Kiedy wszystko było uzupełnione, udaliśmy się na zakupy do pobliskich sklepików, aby kupić jakieś pamiątki, bo do naszego powrotu zostało już niewiele czasu.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

22 maja 2019 r. o godz. 16:30
odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami

harmonogram