List Dyrektora ZST

Moi Drodzy Uczniowie, spotykamy się w zupełnie innej sytuacji niż dotychczas. Jest ona bardzo trudno zarówno dla Was jak i dla nas – nauczycieli oraz Waszych Rodziców. Ale nie mamy wyboru – musimy sobie z tym poradzić. (więcej...)

Informacja w sprawie wyników egzaminów zawodowych

Informujemy, że w obliczu pandemii, zgodnie z wytycznymi, Szkoła nie będzie wydawać świadectw/zaświadczeń z egzaminu z kwalifikacji sesji styczeń-luty 2020 r. Nie będzie również przyjmować ani informować o wynikach… (więcej)

Komunikat

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie z dnia 11 marca 2020 r. w… (więcej)

Zajęcia w szkole zawieszone

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu RP, zajęcia w szkole w dniach 12-25 marca 2020 r. zostały zawieszone. Odwołane są również wszystkie inne wydarzenia: wycieczki, imprezy szkolne, wyjścia do teatru, zebrania… (więcej)