REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną ulegają zmianie terminy rekrutacji do klas pierwszych. Nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ustali Minister Edukacji Narodowej. Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prosimy też o śledzenie komunikatów na stronie Zespołu Szkół Technicznych.
Proponujemy na ten czas oczekiwania i podejmowania decyzji o dalszej edukacji cykl –„Informator Ósmoklasisty”, w którym zaprezentujemy proponowane od września 2020 r. kierunki kształcenia w Technikum Nr 1.