Informacja dyrektora CKE

Informacja dyrektora CKE z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –sesja styczeń–luty 2020 http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=2020031814514851  

Komunikat OKE Kraków

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020