Sukces na XLII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektroniczej w Częstochowie -AGH

Dużym sukcesem zakończyła się XLII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Częstochowie w dniach od 10-11.04.2019 r.

Kamil Rataj z klasy IV N został Laureatem w grupie mechatronicznej zajął 5 miejsce w Polsce , natomiast Kozioł Tomasz z klasy IV E uzyskał tytuł Finalisty w grupie elektrotechnika a Tomasz Łoboda z klasy III N w grupie elektronika medyczna uzyskał tytuł Finalisty , Bartłomiej Cup z klasy II N zajął miejsce tuż za podium. Laureaci i Finaliści zapewnili sobie gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zaliczone na 100% oraz otrzymali indeksy na wszystkie Uczelnie Techniczne w Polsce z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Olimpiada ma unikatowy charakter, oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne podczas wykonywania 2 ćwiczeń laboratoryjno – projektowych. Finał jest otwarty. Oznacza to, że Finalista odpowiada przed Komisją Konkursową, w obecności innych uczestników oraz widzów na wylosowane pytania. Pytania te maja charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z zawodowych przedmiotów. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu. Składamy w imieniu Dyrekcji ZST i braci uczniowskiej gratulacje i dalszych sukcesów naukowych i zawodowych na wyższych uczelniach i w ZST. Do sukcesu Olimpijczyków przygotowywali nauczyciele : Bogumiła Duda, Eustachy Kruczała , Marek Płachta i Robert Hosaja –opiekun Koła Olimpijskiego przy ZST.

(więcej…)