Szkolny Turniej Turystyczny

Dnia 6 lutego 2019 r. na lekcji 2 i 3 odbył się w auli Szkolny Turniej Turystyczny. Po raz drugi impreza została przeprowadzona w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST. Organizatorem Turnieju był Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”. Wzięły w nim udział 2-osobowe drużyny reprezentujące wszystkie klasy pierwsze – 1Ia, 1Ib, 1A, 1N, 1M, 1F, […]

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

We wtorek 05.02 br. odbył się konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły, zasłużonym chemiku – Ignacym Mościckim. W eliminacjach konkursowych wzięły udział drużyny z klas: 1N, 1Ia, 1Ib, 1F, 1E/T, 1M oraz 1A. Największą znajomością informacji o życiu i zasługach Ignacego Mościckiego wykazali się przedstawiciele poniżej wymienione klasy, zajmując poszczególne miejsca: I – 1Ia którą […]