ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

Od 15 do 23 października 2018 r. trwała w naszej szkole zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Jest to olbrzymia akcja społeczna, w którą co roku włączają się szkoły, przedszkola, harcerze, samorządy, stowarzyszenia kresowe, często całe gminy. To swoisty wyraz pamięci o polskiej historii ziemi lwowskiej. To także wsparcie dla mieszkających tam […]

Ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Po raz pierwszy w historii ZST i Grupy Azoty S.A. przeprowadzono (23.10.br.) wspólne ćwiczenia przygotowujące Szkołę i Zakłady Chemiczne do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu sąsiadujących ze sobą jednostek. W sferze dotyczącej ZST, celem ćwiczenia było sprawdzenie zasad współdziałania i komunikacji pomiędzy zakładowymi służbami ratowniczymi a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, sąsiadującym z […]