ZST

Stypendium oraz zasiłek szkolny 2018/2019

Od 1 października zmienia się kryterium dochodowe na 528,00 zł. W przypadku osób, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  wynosi od 514 do 528 zł stypendium będzie przyznane od miesiąca października. (więcej...)

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych zaprasza na letnie spotkanie przy grillu członków Stowarzyszenia oraz jego sympatyków. Impreza odbędzie się dnia 15 września 2018 r.… (więcej)