1 ETAP OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ W ZST

Dnia 19 października  2018r. w naszej szkole  odbył się 1 etap OWT, do którego przystąpiło 55  uczniów: 12 elektryków ,13 mechaników i 30 elektroników. Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników było  rozwiązanie zadań  testowych i otwartych  z grupy mechaniczno-budowlanej i elektryczno -elektronicznej, obejmujących tematykę związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk. Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnił Komitet Główny OWT : Pani dyr. Dorota Lis , Zygmunt Nędza i Robert Hosaja. Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Życzymy powodzenia naszym uczniom w 2 etapie OWT .