Partnerzy ZST

Partner główny ZST

Opiekun szkolnictwa zawodowego

Patronat naukowy ZST

03 Lut 13
dodał: Ł.Cudek

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

4) obsługiwania maszyn i urządzeń

5) organizowania procesu produkcji.

 

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in. jako:

 

– organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

– w stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

– w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości,

– instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,

– dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeniem technicznych.

 

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Cześć gimnazjaliści

Moja szkoła zapewnia Ci najlepsze pracownie informatyczne, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne oraz profesionalne ciemnie i studio fotograficzne, a wszystko to pod okiem najlepszych nauczycieli.

Podstawowe informacje

GIMNAZJALISTO!