Partnerzy ZST

Partner główny ZST

Opiekun szkolnictwa zawodowego

Patronat naukowy ZST

13 Mar 14
dodał: Ł.Cudek

farmacjaTechnik farmaceutyczny Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach. Technik farmaceutyczny jako przedstawiciel fachowego personelu apteki wykonuje zadania zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz wydawaniem artykułów dopuszczonych do obrotu w aptece na podstawie stosownych przepisów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,

2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Cześć gimnazjaliści

Moja szkoła zapewnia Ci najlepsze pracownie informatyczne, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne oraz profesionalne ciemnie i studio fotograficzne, a wszystko to pod okiem najlepszych nauczycieli.

Podstawowe informacje

GIMNAZJALISTO!