Partnerzy ZST

Partner główny ZST

Opiekun szkolnictwa zawodowego

Patronat naukowy ZST

07 Lut 13
dodał: Ł.Cudek

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

 

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

 

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

– montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,

– instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,

– wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

– lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

– konserwacja i naprawa układów automatyki,

– wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),

– eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i œśrodków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,

– naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego,

– naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,

– naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

 

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w&nbspzawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

 

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

– w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

– w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

– w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,

– w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

– w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

 

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania œśrodków ochrony przeciwporażeniowej.

Cześć gimnazjaliści

Moja szkoła zapewnia Ci najlepsze pracownie informatyczne, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne oraz profesionalne ciemnie i studio fotograficzne, a wszystko to pod okiem najlepszych nauczycieli.

Podstawowe informacje

GIMNAZJALISTO!