Akademia z okazji święta Niepodległości

9 listopada, dwa dni przed świętem odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyła się akademia uświetniająca to wydarzenie. Okoliczności były niezwykłe gdyż właśnie mija 100 lat od tego historycznego wydarzenia. Spektakl był montażem poetycko muzycznym, bazował jednocześnie na faktach historycznych. Sceny batalistyczne odgrywali uczniowie klasy 3 E. W przedstawieniu wzięli uczniowie wielu klas: 1F, 2 T/A, 2 IA, 2E, 3IB, 4M, 3N. Organizatorzy Teresa Moczyróg i Sławomir Skowron dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do godnego uczczenia tak wielkiej
rocznicy i dostarczyli widzom niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. (więcej…)

Udział ZST w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

11 listopada 2018 roku dla uczczenia Święta Niepodległości, młodzież klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięła udział w uroczystej mszy świętej  w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym  NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach. , po której  nastąpiło przejście uczestników uroczystości oraz pocztów sztandarowych  w asyście Orkiestry Dętej Grupy  Azoty na cmentarz komunalny w Mościcach. Na cmentarzu  po apelu poległych, dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński złożył  wiązankę kwiatów na grobie pracowników Zakładów Azotowych oraz członków „Szarych Szeregów”, którzy polegli w walce z Niemcami w sierpniu i wrześniu 1944r.
Młodzieży bardzo spodobała się rekonstrukcja wydarzeń  historycznych  „Odwojowanie Tarnowa 1918″ , była to żywa lekcja historii.
Poczet sztandarowy reprezentowała klasa  I N w składzie: Kacper Dzimitrowicz ,Maciek Dudzik i Jakub Szczepański. (więcej…)

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

Od 15 do 23 października 2018 r. trwała w naszej szkole zbiórka zniczy w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Jest to olbrzymia akcja społeczna, w którą co roku włączają się szkoły, przedszkola, harcerze, samorządy, stowarzyszenia kresowe, często całe gminy. To swoisty wyraz pamięci o polskiej historii ziemi lwowskiej. To także wsparcie dla mieszkających tam Polaków, których sytuacja finansowa jest bardzo zła i często nie stać ich na zakup nawet jednego znicza.

W naszej szkole w akcję włączyło się aż 25 klas i łącznie zostało zebranych około 300 zniczy w dwóch kolorach białym i czerwonym. 

Wszystkie znicze trafiły do Lwowa i 1 listopada zapłonęły na polskich grobach.

Wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom serdecznie dziękujemy za ofiarowanie zniczy na rzecz akcji.

Dzięki Wam drodzy uczniowie nasz apel nie pozostał bez odzewu i nie zawiedliśmy tysięcy Polaków, którzy tam zamieszkują.

Ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Po raz pierwszy w historii ZST i Grupy Azoty S.A. przeprowadzono (23.10.br.) wspólne ćwiczenia przygotowujące Szkołę i Zakłady Chemiczne do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu sąsiadujących ze sobą jednostek.

W sferze dotyczącej ZST, celem ćwiczenia było sprawdzenie zasad współdziałania i komunikacji pomiędzy zakładowymi służbami ratowniczymi a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, sąsiadującym z Grupą Azoty.

Próbna ewakuacja przebiegała według następującego scenariusza:
W momencie wystąpienia awarii na stokażu amoniaku ciekłego na terenie Zakładów, stwierdzono wydzielanie się chmury amoniaku z nieszczelności rurociągu. Ze względu na wiatr, chmura zaczęła przemieszczać się poza instalacje stokażu. W związku z tym ogłoszono alarm II stopnia. Uruchomiona została syrena zakładowa, która przekazała całej okolicy sygnał alarmowy. Dodatkowo Dyspozytor Przedsiębiorstwa powiadomił telefonicznie dyrektora ZST o zaistniałej awarii. W związku z zagrożeniem, dyrektor Krzysztof Kołaciński podjął decyzję o ogłoszeniu ewakuacji uczniów i pracowników przebywających w dwóch budynkach – „głównym” przy ul. Kwiatkowskiego i „pracowni” przy ul. Chemicznej. Tę informację przekazał jednocześnie dyrektorowi sąsiedniej szkoły – CKZiU, który podjął odpowiednie działania. Społeczność szkolna ZST szybko i sprawnie przemieściła się na wyznaczone miejsca zbiórek, gdzie oczekiwała na dalsze decyzje. Po pewnym czasie ogłoszono odwołanie alarmu, w związku z czym można było powrócić do budynków szkoły.

W ćwiczenia ze strony Grupy Azoty zaangażowane były: Zakładowa Straż Pożarna, Wydziałowa Grupa Ratowników Chemicznych oraz Firma Ochroniarska. Te służby ćwiczyły pełen program działania w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu Zakładów.

O przeprowadzanej próbnej ewakuacji szkoły powiadomione zostały również odpowiednie służby takie jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska, która zapewniała bezpieczeństwo podczas przemieszczania się osób ze szkoły na miejsca zbiórki.

Jak stwierdził dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński: „Pomysł współdziałania Szkoły i Przedsiębiorstwa w tak ważnej dziedzinie jak bezpieczeństwo powstał podczas jednego ze spotkań dyrekcji ZST z Przewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zbigniewem Paprockim. Zespół Szkół Technicznych ma podpisane umowy partnerskie zarówno z Grupą Azoty jak i SITPChem. W ramach szeroko pojętej współpracy, przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń stało się oczywiste. Ale najważniejsze jest udrożnienie kanałów komunikacyjnych i obiegu informacji w przypadku zagrożenia wynikającego z ewentualnych skutków awarii w zakładzie chemicznym.
Bardzo ważne jest również poszerzanie spektrum współpracy Grupy Azoty ze środowiskiem lokalnym – w tym przypadku ze szkołą partnerską. To nie tylko wspieranie kształcenia technicznego ale również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa najbliższego sąsiada.

Konferencja Koła SEP przy Grupie Azoty S.A

Konferencja Koła SEP przy Grupie Azoty S.A w Tarnowie –Mościcach na temat

„ Energetyka przemysłowa”

W dniu 25 . X. 2018 r uczniowie ZST uczestniczyli w konferencji przygotowanej przez Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty. Tematem przewodnim konferencji była Energetyka przemysłowa. Konferencje rozpoczął prezes Koła SEP Roman Kuczek , tematy dotyczyły : instalacji fotowoltaicznej  w budynkach jednorodzinnych , zastosowanie oświetlenia awaryjnego w przemyśle, sprzęt i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie prac pod napięciem, nowoczesne kotły grzewcze jonowo- elektrodowe, innowacje w zakresie kompensacji mocy biernej i zabezpieczeń przepięciowych. Współpraca z Kołem SEP jest dla naszych uczniów nieoceniona –podkreśla Dyrektor ZST mgr inż. Krzysztof Kołaciński.

Uczniowie ZST corocznie odbywają wycieczki naukowe po wydziałach Grupy Azoty , gdzie  na własne oczy poznają nowoczesne instalacje i urządzenia , które poznają na zajęciach teoretycznych branżowych. Elektrycy , elektronicy i mechanicy uzyskują dodatkowe uprawnienia SEP w ramach kursów zawodowych. Najlepsi absolwenci ZST są corocznie uhonorowani nagrodą im. Szczepanika.

Koło SEP nr 11 do którego należą nauczyciele ZST współpracują z Kołem SEP przy Grupie Azoty oraz z hurtownią elektryczną  Megael z Tarnowa.

(więcej…)

Święto Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe”

Udział pocztu sztandarowego ZST w obchodach Święta Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” Dzień Zwycięskiego Zrywu Niepodległościowego z roku 1918.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z udziałem chóru „Pueri Cantores Tarnovienses” ,  podczas której poczet sztandarowy ZST reprezentowali uczniowie: Kacper Dzimitrowicz z klasy 1 N , Michał Moskal z 1 Ia  oraz Marcin Golonka z 2 I/F.

Msza Święta odbyła się w  intencji byłych burmistrzów i radnych Tarnowa oraz  uczestników zrywu niepodległościowego, podjętego w Tarnowie w nocy z 30 na 31 X 1918 . Po  mszy świętej  patriotyczne obchody kontynuowano przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Odśpiewano  Hymn Państwowy,  złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Całość uświetnił koncert Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych S.A .  W 100 rocznicę odzyskanie Niepodległości Państwa Polskiego, czujemy się szczególnie uprawnieni, aby świętować i upamiętnić to ważne wydarzenie.

 

 

1...7891011...288