KÓŁKO OLIMPIJSKIE “ELEKTRYK -ELEKTRONIK”

Od września rozpoczyna swoją działalność Kółko Olimpijskie, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadach Technicznych w dziedzinie : elektryki , elektroniki i mechatroniki.

Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach :

 1.  wtorek  o godz. 14.50  do 15.35  dla uczniów klas 1 i 2  w sali 101p
 2.  środa o godz 7.45 do 8.30  dla uczniów klasy 3 i 4 w sali 121

Zapraszam uczniów ZST do udziału w zajęciach.

Dnia 6 września o godz. 15.00 w sali 101p  odbędzie się wybór samorządu kółka Olimpijskiego. Zapraszam wszystkich  zainteresowanych uczniów ZST.

Zajęcia będzie  prowadzić Robert Hosaja.

ZST

DARMOWE KURSY NA ROK 2018/2019

Informuje, że w roku 2018/2019 rozpoczynamy darmowe kursy zawodowe w ramach projektu unijnego „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Zgłaszać się mogą do 20.09.2018 tylko uczniowie od klasy 2 do 4 zawodów informatyk, mechanik, elektryk, elektronik oraz mechanik  . Osoby chętne na dany kurs zgłaszają się mailowo poprzez e-dziennik do Pani Bogusławy Olchawy.

 • Kurs Auto-CAD – 10 osób – 50 godz
 • Programowanie robotów 10 osób 30 godz.
 • Kurs technolog programista CNC – 10 osób – 100 godz.
 • Kurs programowanie sterowników PLC 10 osób – 90 godz.
 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie 10 osób -100 godz.
 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.06  1 osoba – 400 godz.
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.07 1 osoba 450 godz.
 • Montaż systemów mechatronicznych E.03 1 osoba – 330 godzin
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazd.sam. M.12 1 osoba 420 godzin
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających M.13 1 osoba – 650 godz.
 • Staże i praktyki –  10 osób (w czasie wakacji i tylko te osoby co jeszcze nie były na takich praktykach) – 150 godz.
 • Język angielski – branżowy – 30 osób – 30 godz.
 • Język niemiecki – branżowy – 10 osób – 30 godz.
 • Zajęcia ICT- 10 osób – 30 godz.
 • Warsztaty Programowanie C i C++ – 30 osób  – 10 godz.
 • Warsztaty Grafika animacji 3D – 30 osób – 10 godz.
 • Systemy teleinformatyczne w transporcie – 10 godzin 20godz
 • Diagnosta samochodowy – 30 godz.

REKRUTACJA do projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

Projekt Tarnowscy technicy praktykują bez granic

dofinansowany w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Tarnowscy technicy praktykują bez granic” do dofinansowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji.

Kryteria naboru uczestników do projektu są następujące: 

uczniowie kształcący się w zawodach:

 • Węgry: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii chemicznej

Portugalia: technik informatyk, technik analityk

Hiszpania: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk

 • wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania za ostatni rok szkolny
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego
 • frekwencja za ostatni rok szkolny
 • ocena z języka angielskiego (Portugalia, Hiszpania, Węgry – technik technologii chemicznej) lub języka niemieckiego (Węgry – technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik) z ostatniego roku szkolnego
 • dodatkowe uznane osiągnięcia techniczne, udział w konkursach i olimpiadach technicznych/zawodowych, zajęciach zawodowych kółek zainteresowań
 • kryterium opisowe – motywacja do wyjazdu na staż w odpowiednim dla wyjazdu języku obcym

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze:

 • staż Węgry: 25 uczniów – 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów chemicznych, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 mechaników, 1 technolog chemiczny (lista rezerwowa).
 • staż Portugalia: 20 uczniów – 16 informatyków i 4 analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 3 kolejnych uczniów – 2 informatyków i 1 analityk (lista rezerwowa).
 • staż Hiszpania: 20 uczniów – 5 elektryków, 10 elektroników i 5 informatyków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 4 kolejnych uczniów – 1 elektryk, 2 elektroników i 1 informatyk (lista rezerwowa).

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

FORMULARZ APLIKACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie 03 ÷ 21 września 2018r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia 09 października 2018r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Koordynator projektu: Wioletta Krawiec

1...45678...276