ZST

ELIMINACJE SZKOLNE DO XLII OOWEiE KRAKÓW -AGH i CZĘSTOCHOWA 2019 r.

W dniu 10 . XII. 2018 r.   o godz 9.30 odbędą się w sali 210p eliminacje szkolne  do XLII   Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategoriach:   Elektronika,  Elektronika Medyczna , Elektrotechnika , Mechatronika, Informatyka i  Teleinformatyka.
Z każdej grupy tematycznej zostanie zakwalifikowanych  4 uczniów, którzy w dniu  08. II. 2019 r.  w Krakowie na uczelni AGH będą  brali udział w 2 etapie część testowa .

W imieniu  Szkolnej  Komisji  Konkursowej zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału  w  Eliminacjach  Szkolnych. Zapisy przyjmują nauczyciele :   Marek Łoś,  Paweł Piątek,  Jacek Różycki, Marek Płachta,  Andrzej Kieć i Robert Hosaja do dnia 7.XII .2018 r.
Więcej informacji   http://www.oowee.pl

„Małopolska Pamięta”

W dniach 19 – 20.11. 2018 r. grupa młodzieży naszej szkoły pod opieką nauczycieli historii  Marzeny Gawron i Sławomira Skowrona wzięła udział w III edycji projektu edukacyjnego „Małopolska Pamięta” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

19.11 projekt rozpoczęliśmy 3 godzinnym zwiedzaniem Muzeum Obozu Auschwitz –Birkenau. Bardzo wietrzna i zimna pogoda pozwoliła nam przynajmniej w części poczuć jak w takich trudnych warunkach mogli żyć więźniowie obozu. Po południu młodzież uczestniczyła w dwóch warsztatach . Jeden poświęcony  był „Życiu Żydów w przedwojennym Oświęcimiu” a drugi „Wykorzystaniu propagandy w czasach III Rzeszy”.

Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy udziałem w warsztatach „Polacy jako uchodźcy”, „Słowa ostre jak maczety”. Po krótkiej przerwie kolejne dwa: „Jak odróżnić informację prawdziwą od fake newsa” oraz „Dlaczego Auschwitz powinno nas obchodzić?”

Warsztaty zakończyły się dyskusją w której młodzież przedstawiła swoje opinie i przemyślenia z tych dwóch dni. Ten pobyt przyniósł wiele korzyści naszej młodzieży. Uważamy, że należy projekt kontynuować i w miarę możliwości nasza szkoła będzie w nim uczestniczyć.

Konkurs Plastyczny – Jesteśmy Pozytywni

Cele konkursu:

włączenie się w Ogólnopolską Kampanię ,, Biała Wstążka”
– popularyzowanie w środowisku lokalnym postaw przeciwstawiających się przemocy
– kreatywne spędzanie wolnego czasu
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

Technika wykonania prac:
– technika prac dowolna, do wyboru przez uczestnika konkursu: rysunek kredką, tuszem, akwarelą, itp.

– zalecany format prac plastycznych – A 4 ( lub większy )
– na odwrocie każdej pracy powinna znajdować się informacja o autorze: imię, nazwisko, klasa.

Z chwilą przekazania prac organizatorowi ( Zespół Szkół Technicznych) przechodzą one na jego własność.

Termin składania prac:
1. Prace uczestnicy składają do dnia 10 grudnia 2018 r do Pani Ewy Wójtowicz i Pani Anny Fronc (pedagoga )


Komisja konkursowa oceniać będzie:

– zgodność z tematem konkursu
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość
– formę estetyczną pracy
– wartość artystyczną

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 grudnia 2018 r.

Instrukcja dodawania wpisów i galerii

Zapraszamy do zapoznania się z nową Instrukcją dodawania wpisów i galerii zdjęć na szkolną witrynę internetową. Znajduje się ona w zakładce Nauczyciele

Gazetka szkolna – wydanie nr 2/2018 – Listopad 2018

„Technik”
Gazetka Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
Numer 2/2018 (8) – Listopad 2018

Gazetka ZST_8

1...45678...288