Partnerzy ZST

Partner główny ZST

Opiekun szkolnictwa zawodowego

Patronat naukowy ZST

18 Kwi 18
dodał: W.Krawiec

Dzisiaj pełni werwy i ochoty do pracy, zjedliśmy śniadanie i tradycyjnie wybraliśmy się do firm. W kolejnym dniu naszego stażu zawodowego koncentrowaliśmy się na kolejnych przydzielonych nam zadaniach.

Technicy mechanicy pracowali indywidualnie pod kontrolą pracownika, zapoznając się z narzędziami tokarskimi/ frezarskimi, magazynem narzędzi, posługiwali się katalogami narzędziowymi, dobierali narzędzia do obróbki danego detalu. Następnie wykonywali ćwiczenia na maszynie CNC, dobierali narzędzia i montowali je w tokarce/ frezarce, bazowali narzędzia w obrabiarce CNC, wpisywali wartości geometryczne na pulpicie, przezbrajali obrabiarkę pod kontrolą operatora, sporządzali sprawozdanie z poznanych zagadnień.

17 Kwi 18
dodał: W.Krawiec

Kolejny dzień powitał nas niezbyt przyjazną pogodą. Mimo to szybko zebraliśmy się na śniadaniu i wyruszyliśmy w drogę do naszych miejsc pracy.

Technicy mechanicy zapoznali się z dokumentacją techniczną i serwisową maszyn sterowanych numerycznie. Sporządzali notatkę dotyczącą jednego z urządzeń – jego budowy, czynności obsługowych i sposobu sterowania pracą maszyny. Zapoznali się z programowaniem maszyn CNC a na podstawie dokumentacji opracowywali proces technologiczny wałka, obserwowali i naśladowali działania przeprowadzane przez pracownika podczas przygotowywania procesu technologicznego.

16 Kwi 18
dodał: W.Krawiec

Z samego rana, po wysokoenergetycznym śniadaniu, udaliśmy się  do przydzielonych nam firm. Po przywitaniu i krótkim przedstawieniu się każdy z nas został zapoznany z organizacją pracy przedsiębiorstwa oraz jego strukturą. Mieliśmy również okazję zwiedzić zakład, aby w kolejnych dniach naszego stażu łatwiej nam było się po nim poruszać. Odpowiedzialne osoby przeprowadziły szkolenie z przepisów BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Po przydzieleniu do odpowiednich stanowisk pracy i dokonaniu oględzin stanowiska każdy z nas zaczął zdobywać swoje umiejętności zawodowe.

15 Kwi 18
dodał: W.Krawiec

W niedzielę 15 kwietnia 2018r. grupa 22 uczniów naszej szkoły (11 techników mechaników, 6 techników elektroników i 5 techników elektryków) pod opieką p. Darii Szydłowskiej i p. Bogumiły Dudy wyjechała na dwutygodniowy staż zawodowy do miejscowości Veszprém na Węgrzech w ramach projektu „Start na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

10 Paź 17
dodał: W.Krawiec

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
„Start na europejskim rynku pracy” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037517

dofinansowanego w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na listę rezerwową do wyjazdu na staż dla 2 techników mechaników (Węgry) i 1 technika elektronika (Zjednoczone Królestwo).

Formularze aplikacyjne proszę składać w Sekretariacie szkoły bądź u koordynatora projektu do 13 października 2017r.

Formularz aplikacyjny

 

Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) rozpoczną się w sobotę 21 października 2017r. o godz. 07:45 w budynku głównym szkoły na parterze (sale: 18, 19, 20).

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.

 

01 Wrz 17
dodał: W.Krawiec

Projekt Start na europejskim rynku pracy

dofinansowany w ramach programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

 

W związku z zakwalifikowaniem projektu Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Start na europejskim rynku pracy” do dofinansowania 

Cześć gimnazjaliści

Moja szkoła zapewnia Ci najlepsze pracownie informatyczne, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne oraz profesionalne ciemnie i studio fotograficzne, a wszystko to pod okiem najlepszych nauczycieli.

Podstawowe informacje

GIMNAZJALISTO!